Loading... Please wait...

Bors 4. DVD 1968 Bors Máté / Directed by Herskó János / Sztankay István, Antal Imre, Rajz János, Madaras József / Hungarian TV Series / Episodes 12-15

$19.99
SKU:
5990502068910
Weight:
5.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Bors 4. DVD 1968 Bors Máté / Directed by Herskó János / Sztankay István, Antal Imre, Rajz János, Madaras József / Hungarian TV Series / Episodes 12-15

UPC 5990502068910 / ER7004

REGION 2 PAL DVD (Black & White)

MADE IN HUNGARY

AUDIO: Hungarian mono

Total Runtime: 214 minutes (52+49+55+58)

 

Hungarian Summary:

A Bors 1969 és 1972 között sugárzott, 15 részes, magyar, fekete-fehér televíziós filmsorozat. Ez volt a Magyar Televízió harmadik nagyobb vállalkozása a Tenkes kapitánya és a Princ, a katona után. A sorozat főrendezője Herskó János volt, de a rendezésben többen részt vállaltak, köztük volt Simó Sándor, Sándor Pál, Szabó István, Markos Miklós, Palásthy György, Fazekas Lajos. Műfaját tekintve kalandfilmsorozat. A tévéfilmsorozat gyártói a Mafilm és a Magyar Televízió, a forgalmazói a Magyar Televízió és az Europa Records.

A film főcímzenéje – több más sikeres filmsorozathoz hasonlóan – Vujicsics Tihamér szerzeménye. A címszereplőt, Bors Mátét Sztankay István alakította. A sorozat kisebb, sokszor csak néhány mondatos szerepeit is élvonalbeli művészek alakították.

A történet az első világháború után játszódik, egy csapat orosz hadifogolytáborból szökött magyar katona kalandjairól szól a forradalmakat élő, részben megszállt Magyarországon.

A főcím tanúsága szerint a sorozatot eredetileg ötrészesre tervezték. Ezzel függhet össze, hogy az első öt rész cselekménye lényegében folyamatos, a magyar köztársaság-tanácsköztársaság idejében játszódik. Ezzel szemben a további tíz résznél – a cselekmény szerint – az egyes részek között több év is eltelik. A 6. rész 1930-ban játszódik, míg az utolsó, 15. rész a második világháború vége felé.

A címszereplő az első részben egy minden hájjal megkent, de egyébként átlagos hadifogoly, Bors Máté (Sztankay István), akinek nincs más célja, mint hazajutni. A 4. résztől már meggyőződéses kommunista forradalmárként jelenik meg.

 

Epizódok / Episodes:

 • 12. Máté evangéliuma: Markos Miklós
 • 13. Ujjé, a Ligetben: Palásthy György
 • 14. A különleges osztag: Palásthy György
 • 15. A győztesek: Palásthy György

 

12. Máté evangéliuma: Markos Miklós

Bors és Dániel a spanyol polgárháború vége felé hazatérne Magyarországra. Mivel a határon azonnal letartóztatnák őket, álnéven teszik meg az utat mint a 34. Eucharisztikus világkongresszusra érkező francia delegáció szerzetes tagjai. Óvatosnak kell lenniük, mert mindenütt besúgók és rendőrspiclik vannak. Máté próbálná megkeresni Parázst, évek óta nem látott szerelmét, de nem találja. A jósnőként dolgozó Piri néni elmondja, hogy lebukott, a márianosztrai börtönben van. Elmondása szerint Magyarországon a helyzet folyamatosan romlik. Röplapokat kéne nyomtatni, de szinte lehetetlen, annyi a besúgó mindenhol. Máté nem törődve az óvatossággal, mint francia szerzetes Dániellel elmegy Márianosztrára. Noha nem tud szerelmével találkozni, egy rejtett, de egyértelmű üzenetet küld neki. A választ (szeretlek) Máté egy frissen nyomtatott szentképen kapja. Azonnal beindul a fantáziája, ha a börtönben nyomda van, azon fogják kinyomtatni a röplapokat. Mint francia szerzetesek visszautaznak Budapestre, ahol találkoznak Egerszegi méltóságos úrral, az elhárítás új vezetőjével. Azt mondják, a kongresszus tiszteletére szentképeket szeretnének osztogatni a lázongó, de alapvetően istenfélő magyar munkásoknak. Egerszegi is jó ötletnek találja, engedélyezi, hogy ingyen nyomtassanak szentképeket a két francia szerzetes számára. Egy kis konspirációval és Máté benti szerelmével elintézik, hogy a szokásos szövegeken kívül titokban a fasizmus veszélyére felhívó szöveg is rájuk kerüljön. A szentképek osztogatása a rájuk került külön szövegnek köszönhetően nagy siker lett, ám egy példány Oszi és Dezső kezébe jut. Gyorsan kiderítik, hogy hol készültek. Máté a többiekkel visszautazik Márianosztrára, hogy egy sürgős pótrendelést adjon fel. A nővérek egyetlen kérése cserébe: nála szeretnének gyónni. A gyónás alatt Dániel, valamint az apácának öltözött Piri néni segítségével megszöktetik Parázst. Percekkel korábban mennek el, mint ahogy Oszi és Dezső odaérkeznek. Hogy lerázzák őket, egy kanyarban a Dunába lökik saját kocsijukat. A nyomukban lévő Osziék azt hiszik, hogy a vízbe fulladtak és elmennek. Mátééknak megint sikerült túljárniuk az eszükön.

 

13. Ujjé, a Ligetben: Palásthy György

1941. június vége, egy nappal Kassa bombázása után. Három év telt el a márianosztrai ügy óta. Oszi és Dezső a kudarc miatt nyugalomba kényszerültek, Borsról azóta nem tudni. A kassai repülőtér parancsnoka észlelte, hogy a hírekkel ellentétben nem orosz, hanem német repülőgépek támadták a várost. Felküldi Budapestre szárnysegédjét, hogy tegyen erről jelentést a miniszterelnöknek. Sofőrje egy katona, Bors Máté egyik elvtársa. Míg a tiszt a hivatalban van, hazaengedi pár órára a katonát. Ő előbb hazamegy Újpestre, de onnan azonnal továbbmegy, hogy elmondhassa a hírt elvtársainak. Először Piri nénit keresi fel, aki ekkor a Városliget egyik illemhelyén dolgozik. Segítségével megtalálják Bors Mátét, aki csónakkölcsönzéssel foglalkozik a Római-parton, majd Dániel Edét, aki az Angol Park zenestúdiójában dolgozik, ahol zenét szolgáltat, reklámokat mond be. Hárman megbeszélik, hogy minél több embert kell tájékoztatni erről a hazugságról, mielőtt még kitör a háború. Máté ötlete, hogy mondják be a Park hangosbemondóján, ott elég sok emberhez lehet így eljuttatni az üzenetet. Ehhez azonban el kell távolítani a parkban lévő rendőröket. Az egyik mutatványos bizonyos összegért vállalja, hogy el fog szabadulni Tagranoff, a dzsungelból elhozott szőrös, beszélni sem tudó majomember. Garantálja, olyan botrány lesz, hogy minden rendőr utána fog menni.

Ezalatt a hivatalban sem tétlenkednek. Mivel előre megrendezett akció volt a támadás, azonnal riadóztatják Oszit és Dezsőt, hogy nyomozzák ki, kinek mondhatta el a hazaküldött katona a német bombázás hírét. Elfogják Piri nénivel együtt, alaposan megverik őket, de ők nem vallanak. Végül mindkettőt elengedik, de Piri nénit követni kezdik, aki persze tisztában van ezzel, eltereli az őt követő nyomozót. A katona több óra késéssel, szakadtan, véresen megy feletteséért. A becsületes szárnysegéd megdöbbenve hallja az igazságot, miszerint a felső vezetés már előre tudott a provokatív bombázásról.

A szálak a Angol Parkban futnak össze. Noha Oszi és Dezső mindent bevetnek, Tagranoff elszabadulása olyan zűrzavart okoz, hogy az összes rendőr őt üldözi, Bors és társai meg a több ezer látogató előtt a hangosbemondón elmondják az igazságot a kassai bombázásról és a fenyegető háborúról. A parkban erre kisebb spontán béketüntetés kezdődik. A rendőrök visszarohannak, de Bors és társai a hátsó falon átmászva, egy vasúti hajtányon elmenekülnek. A liget kiürül, az egy fa tetején kuporgó szőrös, félpucér, beszélni sem tudó Tagranoffal sem törődik már senki. Odajön a mutatványos, majd felszól neki: Kovács úr, lejöhet, mára végeztünk. Oszi és Dezső ismét hoppon maradtak.

 

14. A különleges osztag: Palásthy György

Bors és társai már a szovjet hadsereg magyar alakulataként harcolnak. Különleges feladatot kapnak, derítsenek fel egy a Zemplénben működő titkos katonai gyártelepet. Ejtőernyővel dobják le őket, ám a gépet felfedezik, őket keresni kezdik. Az erdőben össze is akadnak egy őket kereső csapattal, ám ahelyett, hogy elrejtőznének, maguk is keresőnek mutatják magukat. A másik osztaggal egy haditudósító is van, aki készít a két csapatról egy fotót a másnapi újságba. Oszi és Dezső miután meglátja az újságban a rég keresett Borsot, nagy erőkkel a nyomába erednek. Egy német delegáció egy fegyverszállítmány elszállítására éppen a telepre érkezik. Bors az ejtőernyősökre vadászó különleges osztag tagjaként, a tanár úr meg a németek tolmácsaként bejut a táborba. Másnap már Osziék a nyomukban vannak, de az éppen esedékes hadiszállítmány magyar kísérőiként percekkel az érkezésük előtt, német kísérettel kereket oldanak.

 

15. A győztesek: Palásthy György

Bors és társai már a szovjet hadsereg katonáiként harcolnak. A front elérte a magyar határt. Az első elfoglalt városkában Lukács Ödön nemzeti színű zászlót tűzne a helyi Kossuth szoborra, mikor egy orvlövésztől golyót kap és meghal. Mikor a várost visszafoglalják a németek, velük érkezik vissza Oszi és Dezső is, akik elhatározzák, hogy kíméletlenül leszámolnak a partizánokkal, ellenállókkal, zsidókkal. Máté és társai német egyenruhában, egy zsákmányul ejtett német tábori mozi teherautóval ottmaradnak, hogy adatokat gyűjtsenek, melyeket egy Vera nevű orosz lány továbbítana rádión. Osziék azonban az egyiküket felismerik, vödörrel a kezében. Lassan, de rájönnek, hogy a vödör a mozielőadás plakátjainak kiragasztásához kell, tehát Borsékat a tábori mozi körül kell keresni. A német tábori mozisoknak álcázott Mátéék megtartják az esti mozielőadást. Ahogy fogynak a filmtekercsek, egyenként eltűnnek a moziból, azonban Osziék a nyomukban vannak. Egy romos tanyánál, évtizedek után először szemtől szemben állnak a felek. A kialakuló tűzharcban Máté és Dániel kivételével mindkét oldalon mindenki elesik. A két túlélő a harc végén megemlékezik évtizedek alatt elesett elvtársaikról. A sorozatnak ez volt az egyetlen drámai, minden humort mellőző epizódja.

 

Cast / Szereplők:

 • Sztankay István (Bors Máté, a sorozat főszereplője, eredetileg mozdonyvezető)
 • Antal Imre (Dániel Ede, nagy műveltségű, több nyelvet folyékonyan beszélő tanárember)
 • Bujtor István (Zentay Dezső, csendőrtiszt, Bors okosabbik ellenfele)
 • Koncz Gábor (Ormándy Oszkár, csendőrtiszt, Bors harciasabb ellenfele)
 • Gobbi Hilda (Piri néni, a kommunista mozgalom egyik tagja)
 • Almási Éva (Bodó Ilona (Parázs), Bors szerelme)
 • Tyll Attila (báró Rhédey Gusztáv, az Elhárítás lómániás vezetője)
 • Tordy Géza (Parádi Gusztáv, a magyar légierő főhadnagya)
 • Szilágyi István (Sípos úr, Bors elvtársa, zsoké)
 • Madaras József (Vincze Jóska, Bors elvtársa)
 • Gyulai Károly (Lukács Ödön, Bors elvtársa)
 • Szegedi Erika (Zita bárónő)
 • Velenczey István (bankár, Zita férje)
 • Rajz János (Sandri bácsi, öreg hadifogoly)
 • Szirtes Ádám (Székely, Bors felső kapcsolata)
 • Juhász Jácint (Juhász Ferenc, Bors elvtársa)

 

Műfaj kaland, történelmi, dráma, vígjáték

Író Köllő Miklós, Fülöp János
Rendező
 • Szabó István
 • Herskó János
 • Markos Miklós
 • Palásthy György
 • Simó Sándor
 • Sándor Pál
 • Fazekas Lajos
Főszereplő
 • Sztankay István
 • Antal Imre
 • Bujtor István
 • Koncz Gábor
Zeneszerző Vujicsics Tihamér, a 10. résznél Tamássy Zdenko is

Ország  Magyarország
Nyelv magyar
Évadok 3
Epizódok 15
Gyártás
Vágó Sívó György
Operatőr
 • Kenyeres Gábor
 • Dobay Sándor
Gyártó
 • Mafilm
 • Magyar Televízió
Forgalmazó
 • Magyar Televízió
 • Europa Records (DVD)

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Bors 4. DVD 1968 Bors Máté / Directed by Herskó János / Sztankay István, Antal Imre, Rajz János, Madaras József / Hungarian TV Series / Episodes 12-15 to your wish list.