null

Biblija Sveto Pismo - Croatian Catholic Bible / Staroga I Novoga Zavjeta / Brown Leather Bound

No reviews yet Write a Review
$109.99
SKU:
9789536709700
UPC:
9789536709700
Weight:
19.20 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Biblija Sveto Pismo - Croatian Catholic Bible / Staroga

Novoga Zavjeta / Preveo Ivan Ev. Saric - 4. popravljeno izdanje

Brown Leather Bound, Golden Edges with Thumb Index

 

Product Details

 • Cover: Brown Leather Bound
 • Edges: Golden Edges
 • Thumb Index
 • Publisher: Croatian Bible Society
 • Publication Year: 2009
 • Language: Croatian
 • Pages: 1384
 • ISBN-10: 9536709708
 • ISBN-13: 978-9536709700
 • Product Dimensions: 8.5 x 5.7 x 1.2 inches
 • Shipping Weight: 1.2 pounds

Overview

The "Biblija Sveto Pismo - Staroga I Novoga Zavjeta", or the Croatian Catholic Bible, is a beautifully crafted leather-bound edition that contains the complete text of the Old and New Testaments. Translated by the renowned Archbishop Ivan Ev. Šarić, this fourth revised edition offers Croatian-speaking readers a reliable and accessible version of the Holy Scriptures.

Featuring a rich brown leather cover with golden edges and a thumb index, this Bible exudes a sense of elegance and reverence, making it a cherished addition to any personal or church library. The substantial 1384-page volume provides ample space for the full biblical text, as well as valuable supplementary materials such as book introductions and cross-references.

Beyond its impressive physical attributes, the true value of this Croatian Catholic Bible lies in its content. The Šarić translation, known for its refined style and easy-to-understand language, has gained widespread popularity among Croatian-speaking Christians, both for personal devotion and for use in church settings.

Whether used for individual study, family worship, or scholarly research, the "Biblija Sveto Pismo" is a testament to the enduring power of the Scriptures to transcend linguistic and cultural boundaries. This publication will enrich the spiritual lives of its readers and deepen their understanding of the Christian faith.

For those seeking to engage with the Bible through the lens of Croatian language and culture, this leather-bound edition is an invaluable resource that will provide a fresh and meaningful encounter with the Word of God.

Interesting Facts

 • This Croatian Catholic Bible features the Šarić translation, which is highly regarded for its refined style and accessibility.
 • The inclusion of a thumb index makes this edition particularly user-friendly for quick reference and navigation.
 • The Croatian Bible Society has a long history of producing high-quality Bible translations and resources for the Croatian-speaking community.

Cast and Crew

 • Translator: Ivan Ev. Šarić
 • Publisher: Croatian Bible Society

Pregled

"Biblija Sveto Pismo - Staroga I Novoga Zavjeta", ili Hrvatska katolička Biblija, je lijepo izrađeno izdanje u kožnom uvezu koje sadrži cjeloviti tekst Staroga i Novoga zavjeta. Preveo ga je ugledni nadbiskup Ivan Ev. Šarić, a ovo je četvrto popravljeno izdanje koje hrvatskim čitateljima nudi pouzdan i pristupačan tekst Svetih spisa.

S bogatim smeđim kožnim uvezom, zlatnim rubovima i kazalom na palcu, ova Biblija odaje dojam elegancije i uzvišenosti, čineći je dragocjenim dodatkom svakoj osobnoj ili crkvnoj knjižnici. Opsežni svezak od 1384 stranica pruža obilno prostora za cjeloviti biblijski tekst, kao i vrijedne dodatne materijale poput uvoda u knjige i unakrsnih referenci.

Osim impresivnih fizičkih obilježja, prava vrijednost ove Hrvatske katoličke Biblije leži u njenom sadržaju. Šarićev prijevod, poznat po svom dotjeranom stilu i lako razumljivom jeziku, stekao je široku popularnost među hrvatskim kršćanima, kako za osobnu pobožnost tako i za upotrebu u crkvenim okruženjima.

Bilo da se koristi za individualno proučavanje, obiteljsko bogoslužje ili akademska istraživanja, "Biblija Sveto Pismo" svjedoči o trajnoj snazi Svetih spisa da premaše jezične i kulturne granice. Ovo izdanje će obogatiti duhovni život svojih čitatelja i produbiti njihovo razumijevanje kršćanske vjere.

Za one koji žele angažirati se s Biblijom kroz prizmu hrvatskog jezika i kulture, ovo izdanje u kožnom uvezu je neprocjenjiv resurs koji će pružiti svježe i smisleno susretanje s Božjom Riječju.

Specifikacije Proizvoda

 • Uvez: Smeđi kožni uvez
 • Rubovi: Zlatorez
 • Kazalo na palcu
 • Izdavač: Hrvatsko Biblijsko Društvo
 • Godina izdanja: 2009.
 • Jezik: Hrvatski
 • Broj stranica: 1384
 • ISBN-10: 9536709708
 • ISBN-13: 978-9536709700
 • Dimenzije proizvoda: 21,6 x 14,5 x 3 cm
 • Težina pošiljke: 0,54 kg

Zanimljive Činjenice

 • Ova Hrvatska katolička Biblija sadrži Šarićev prijevod, koji je visoko cijenjen zbog svog dotjeranog stila i pristupačnosti.
 • Uključivanje kazala na palcu čini ovo izdanje posebno korisnim za brzo referiranje i navigaciju.
 • Hrvatsko biblijsko društvo ima dugu povijest proizvodnje kvalitetnih prijevoda Biblije i resursa za hrvatskojezičnu zajednicu.

Product Reviews

No reviews yet Write a Review