Loading... Please wait...

Baptista Gyülekezeti Énekeskönyv / Hungarian Baptist Church Hymnal in Hungarian Language with 560 Christian Songs and Praises / Hardcover / Magyarországi Baptista Egyház 2010

$49.99
SKU:
5052909089336
Weight:
0.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Baptista Gyülekezeti Énekeskönyv / Hungarian Baptist Church Hymnal in Hungarian Language with 560 Christian Songs and Praises / Hardcover / Magyarországi Baptista Egyház 2010

Hardcover 2010

 

PAGES: 560

 

PUBLISHER: Magyarországi Baptista Egyház

 

LANGUAGE: Hungarian / Magyar

 

 

Kedves éneklő testvéreink!
Isten áldását kívánva üdvözlünk titeket az Igével: "Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében!" (Zsolt 149,1) Már régóta szükségét láttuk egy korszerű,újabb és frissebb énekekkel is kibővített énekeskönyv kiadásának. Isten most nyitott erre lehetőséget, amiért nagyon hálásak vagyunk. Hosszú, alapos, minden részletre kiterjedő tervezés, szorgos közös munka után vehetjük kezünkbe ezt az énekgyűjteményt. Hálás köszönet az áldozatkész zeneszerzőknek és az ihletett szövegíróknak. Sok régi szövegíró, dallamszerző már nem él közöttünk. Emlékük legyen áldott. Sokan azonban közöttünk vannak, és kegyelmi ajándékaik által dallamban, szövegben megfogalmazott gondolataikat teszik most közkinccsé. Különösen nagy értéke ennek a közös munkának, hogy kezdettől fogva tapasztalható volt a Szentlélek egységet és békességet biztosító jelenléte. Hisszük, hogy ennek áldásos kihatása fölismerhető lesz a baptista testvériség istentiszteleteiben és az egyénileg eltöltött áhítatos percek alatt is.
Korszakokat, földrajzi távolságokat, nyelvi és kulturális különbözőségeket hidalnak át énekeink! Tanuljuk, gyakoroljuk, énekeljük azokat egyénileg, kiscsoportban és gyülekezetben egyaránt.

 

Tartalom / Contents

Az Atya, Fiú, Szentlélek dicsőítése és imádása 1
Az Atya világteremtő munkája 38
A Fiú, Jézus Krisztus világmegváltó munkája  
Jézus születése - Advent 55
Jézus születése - Karácsony 69
Jézus bevonulása Jeruzsálembe - Virágvasárnap 92
Jézus szenvedése és halála - Nagypéntek 99
Jézus föltámadása - Húsvét 108
Jézus mennybemenetele 121
Jézus Krisztus dicsőítése és imádása 126
A Szentlélek megszentelő munkája  
Pünkösd 159
Az elbukott ember megmentése  
Az Úr szava 175
Hívogatás 185
Bűnbánat, megtérés, hit 202
Újjászületés, megigazulás, istenfiúság 242
A megváltott ember élete  
Hála a kegyelemért 254
Bizalom Istenben 277
Krisztusnak átadott élet 313
Gyümölcsöző élet 354
Győzelmes élet 380
Gyülekezeti élet  
Az Úr napja 393
Az Úr gyülekezete 400
Bemerítés 412
Úrvacsora 423
Istentisztelet 438
Imaáhítat 465
Küldetés 476
Gyülekezeti munkások kirendelése - avatás 494
Imaház megnyitása 500
Családi élet  
Házasságkötés és évforduló 504
Gyermekbemutatás 510
Családi áhítat 515
Különböző idők és alkalmak  
Reggel - este 519
Óesztendő 528
Újesztendő 533
Évszakok 537
Örök élet  
Krisztus visszajövetele 539
Föltámadás, utolsó ítélet, örök boldogság 554-560

 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Click the button below to add the Baptista Gyülekezeti Énekeskönyv / Hungarian Baptist Church Hymnal in Hungarian Language with 560 Christian Songs and Praises / Hardcover / Magyarországi Baptista Egyház 2010 to your wish list.