Loading... Please wait...

A magyar történelem tizedei by Antonio Bonfini / Decades of Hungarian history / Osiris társadalomtudományi könyvtár 2019 / Hardcover / Translated by Kulcsár Péter

$88.00
SKU:
9789632763392
Weight:
30.00 Ounces
Quantity:

Product Description

A magyar történelem tizedei by Antonio Bonfini / Decades of Hungarian history / Osiris társadalomtudományi könyvtár 2019 / Hardcover / Translated by Kulcsár Péter

Hardcover 2019

ISBN: 9789632763392  /  978-9632763392

ISBN-10: 9632763394

PAGES: 1120

PUBLISHER: Osiris kiadó

LANGUAGE: Hungarian / Magyar

 

Hungarian Description:

Bonfininek sikerült olyan művet alkotnia, amelyet évszázadokig nem lehetett megismételni. Hogy az utókor mire tartotta, nemcsak a seregnyi kiadás jelzi, hanem az a tény is, hogy adataiban, a magyar történelemről alkotott felfogásában jószerivel a XIX. századig iránymutató maradt. Jelzi az is, hogy pótlására, felváltására senki sem tudott vállalkozni, legnagyobb historikusaink évszázadokon keresztül csak a folytatására merészkedtek. Még a XVIII. században kibontakozó jezsuita történésziskola is csak addig ment el, hogy adatokat gyűjtött és publikált egy majdan megírandó nagy magyar történet számára. Végül is a teljes hazai história modern módszertani, nyelvi és stiláris színvonalon álló, új kutatási eredményeket felvonultató, korszerű szellemiséget sugárzó, a tárgyhoz terjedelemben is illő - tehát a Bonfiniét tényleg felváltó - összefoglalását legközelebb Horváth Mihálynak sikerült megalkotnia a XIX. század hatvanas-hetvenes éveiben, majdnem 400 évvel Bonfini Antal után. | KULCSÁR PÉTER 

 

Tartalom / Book contents: 


Előszó az isteni Ulászlóhoz, Magyar- és Csehország felséges királyához
I. Első tized

    1. Első könyv
    2. Második könyv
    3. Harmadik könyv
    4. Negyedik könyv
    5. Ötödik könyv
    6. Hatodik könyv
    7. Hetedik könyv
    8. Nyolcadik könyv
    9. Kilencedik könyv
    10. Tizedik könyv

II. Második tized

    11. Előszó az isteni Ulászlónak, Magyar- és Csehország felséges királyának
    12. Első könyv
    13. Második könyv
    14. Harmadik könyv
    15. Negyedik könyv
    16. Ötödik könyv
    17. Hatodik könyv
    18. Hetedik könyv
    19. Nyolcadik könyv
    20. Kilencedik könyv
    21. Tizedik könyv

III. Harmadik tized

    22. Első könyv
    23. Második könyv
    24. Harmadik könyv
    25. Negyedik könyv
    26. Ötödik könyv
    27. Hatodik könyv
    28. Hetedik könyv
    29. Nyolcadik könyv
    30. Kilencedik könyv
    31. Tizedik könyv

IV. Negyedik tized

    32. Első könyv
    33. Második könyv
    34. Harmadik könyv
    35. Negyedik könyv
    36. Ötödik könyv
    37. Hatodik könyv
    38. Hetedik könyv
    39. Nyolcadik könyv
    40. Kilencedik könyv
    41. Tizedik könyv

V. Ötödik tized

    42. Előszó az isteni Ulászlónak, Magyar- és Csehország felséges királyának
    43. Első könyv
    44. Második könyv
    45. Harmadik könyv
    46. Negyedik könyv
    47. Ötödik könyv

VI. A fordító utószava, névmutató

    48. Antonio Bonfini és műve
    49. Névmutató

 

 

Antonio Bonfini (Latin variant: Antonius Bonfinius) (1427‒1502) was an Italian humanist and poet who spent the last years of his career as a court historian in Hungary with King Matthias Corvinus.

Bonfini was commissioned by Matthias Corvinus to produce a work chronicling the History of Hungary. The book was named Historia Pannonica: Sive Hungaricarum Rerum Decades IV.

Bonfini 1427 vagy 1434 decemberében született a közép-itáliai Piceno tartományban, Ascoliban vagy Patrignonéban. Mindkét város a maga szülöttének tekinti. Humanista szellemű nevelést kapott. Ascoliban tanítója Enoc d'Ascoli volt, aki megtalálta Tacitus egyik kéziratát a hersfeldi kolostorban. Magisteri címet szerzett. Fiatal korában gazdag családoknál nevelőként dolgozott, előbb szülőhelyén, aztán Firenzében, Padovában, Ferrarában, Rómában. 1465-ben elvette feleségül Spina di Marino della Roccát, egy ascoli tanácsúr lányát, aki négy fiú és egy lány anyja lett. Az egyik fiú, Francesco, jó nevű orvos lett, a leány, Francesca Ventidia apáca a helybeli Szent Egyed kolostorban, ahol – állítólag – 115 éves korban bekövetkezett haláláig élt.

 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the A magyar történelem tizedei by Antonio Bonfini / Decades of Hungarian history / Osiris társadalomtudományi könyvtár 2019 / Hardcover / Translated by Kulcsár Péter to your wish list.