null

Új magyar Misekönyv - Hungarian Catholic Missal by Kovács Sándor / Miseszövegek az egyházi év napjaira és a szentek ünnepeire / Actio Catholica / Szent István Társulat 1969 / Hardcover

No reviews yet Write a Review
$69.99
SKU:
HunCatholicMissal
UPC:
HunCatholicMissal
Weight:
32.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Új magyar Misekönyv - Hungarian Catholic Missal by Kovács Sándor / Miseszövegek az egyházi év napjaira és a szentek ünnepeire / Actio Catholica / Szent István Társulat 1969 / Hardcover

Hardcover 1969

PAGES: 1376

PUBLISHER: Szent István Társulat

LANGUAGE: Hungarian / Magyar  

 

!!!  Condition of this book is USED LIKE NEW !  AS PICTURED !!!

 

Hungarian Description:

A misekönyv vagy misszálé (latin: missale) a római katolikus egyházban a celebráló pap számára a szentmise szövegeit és rubrikáit tartalmazó liturgikus könyv

A misekönyv 1570 és 1969 között alig változott. Az első fontos változást XII. Piusz pápa nagyhét-rendezése hozta. A római misekönyv utolsó, lényegében változatlan editio typicája 1962 áprilisában jelent meg, az 1960-ban kiadott általános rubrikákkal.

A második vatikáni zsinat szabályainak megfelelő misekönyvet VI. Pál pápa Missale Romanum konstitúciója 1969. április 3-án rendelte el, s az Istentiszteleti Kongregáció 1970. március 26-án tette közzé. 1975-ben a második, 2002-ben a harmadik Editio typica jelent meg kisebb változtatásokkal.

 

 

Tartalom / Contents:

Előszó 5
A misekönyv használata 7
Könyörgések közös záróformulái 9
A misekönyv vázlatos beosztása 10
Az egyházi év napjai  
Adventtől Húsvétig  
Az ünnepkörök - Advent 13
Advent I. vasárnapja 14
Hajnali mise 17
Szentírási szakaszok Ádvent 1. hetére 20
Advent II. vasárnapja 28
Szentírási szakaszok Ádvent 2. hetére 32
Advent III. vasárnapja 39
Ádvent kántorbőjt  
szerdája 42
péntekje 46
szombatja 49
Szentírási szakaszok Ádvent 3. hetére 53
Ádvent IV. vaásrnapja 60
Szentírási szakaszok Ádvent 4. hetére 63
Karácsony vigiliája 71
Éjféli mise 74
Pásztorok miséje 77
Ünnepi mise 80
December 26. Szt. István első vértanú 84
December 27. Szt. János evangélista 87
December 28. Aprószentek 90
Vasárnap karácsony nyolcadában 93
Január 1. Újév 96
Jézus Szent Neve 99
Január 6. Vízkereszt 102
Január 13. Jézus megkeresztelésének ünnepe 105
Szentcsalád vasárnapja 106
Vízkereszt utáni  
1. vasárnap 111
2. vasárnap 114
3. vasárnap 118
4. vasárnap 121
5. vasárnap 124
6. vasárnap 126
Hetvenedvasárnap 129
Hatvanadvasárnap 133
Ötvenedvasárnap 138
Nagybőjti idő 142
Hamvazószerda - a hamu megáldása 143
ünnepi mise 145
Hamvazószerda utáni csütörtök 149
péntek 153
szombat 157
Nagybőjt 1. vasárnapja 161
Nagybőjt 1. vasárnapja utáni  
hétfő 165
kedd 169
szerda (kántorbőjt) 173
csütörtök 178
péntek (kántorbőjt) 181
szombat (kántorbőjt) 185
Nagybőjt 2. vasárnapja 190
Nagybőjt 2. vasárnapja utáni  
hétfő 193
kedd 197
szerda 200
csütörtök 204
péntek 206
szombat 218
Nagybőjt 3. vasárnapja 219
Nagybőjt 3. vasárnapja utáni  
hétfő 223
kedd 228
szerda 231
csütörtök 235
péntek 239
szombat 245
Nagybőjt 4. vasárnapja 252
Nagybőjt 4. vasárnapja utáni  
hétfő 255
kedd 260
szerda 264
csütörtök 270
péntek 274
szombat 280
A Szenvedés 1. vasárnapja 284
Feketevasárnap utáni  
hétfő 288
kedd 291
szerda 295
csütörtök 300
péntek 304
szombat 306
A Szenvedés 2. vasárnapja 314
Virágvasárnapi ünnepi körmenet 315
mise 325
Nagyhétfő 335
Nagykedd 339
Nagyszerda 347
Nagycsütörtök 359
Nagypéntek 367
Nagyszombat 387
Szentleckék a Szentírásból 395
Mindenszentek litániája 404
Ünnepi mise 415
Feltámadási körmenet 419
A szentmise állandó részei  
Bevezető rész 423
Az Igehirdetés Liturgiája 426
Az Áldozat Liturgiája 429
Prefációk  
Ádventi I. 430
Ádventi II. 431
Karácsonyra 431
Vízkeresztre 432
Nagybőjt vasárnapjaira 432
Nagybőjtre 433
Szentkeresztről 433
Húsvétra 434
Mennybemenetelre 434
Oltáriszentségről 435
Jézus Szívéről 435
Krisztus Királyról 436
Pünkösdre 437
Szentháromságról 437
Évközi vasárnapokra I-II. 438
Szűz Máriáról 439
Szent Józsefről 439
Apostolokról 440
Közös I-II. 441
Áldozat imák  
Gyászmisében 442
Kánon I. 443
Kánon III. 447
Kánon III. 451
Kánon IV. 455
Jézus Szentségi Jelenlétének megvallása 459
Az Úr imádsága 459
Befejező rész 463
A lépcsőima megszólításának változatai 463
A bűnbánati ima változatai 464
Az egyházi év napjai  
Húsvét és Pünkösd utáni idő  
Húsvétvasárnap 467
hétfő 470
kedd 474
szerda 477
csütörtök 481
péntek 485
szombat 488
Húsvét után  
1. vasárnap 491
2. vasárnap 495
3. vasárnap 497
4. vasárnap 500
5. vasárnap 503
Keresztjáró napok 506
Áldozócsütörtök vigiliája 509
Áldozócsütörtök 511
Húsvét után 6. vasárnap 514
Pünkösd vigiliája 517
Pünkösd vasárnap 520
hétfő 525
kedd 527
szerda 530
csütörtök 534
péntek 537
szombat 540
Szentháromság vasárnap 543
Pünkösd után  
1. vasárnap 546
Úrnapja 550
Pünkösd után  
2. vasárnap 556
Jézus Szíve ünnepe 559
Szentírási szakaszok első péntekre 563
Pünkösd után  
3. vasárnap 573
4. vasárnap 577
5. vasárnap 580
6. vasárnap 583
7. vasárnap 586
8. vasárnap 589
9. vasárnap 592
10. vasárnap 595
11. vasárnap 598
12. vasárnap 601
13. vasárnap 605
14. vasárnap 608
15. vasárnap 612
16. vasárnap 615
17. vasárnap 618
Őszi kántorbőjt  
szerdája 621
péntekje 626
szombatja 630
Pünkösd után  
18. vasárnap 635
19. vasárnap 638
20. vasárnap 641
21. vasárnap 644
22. vasárnap 647
23. vasárnap 650
24. vasárnap 653
A szentek miséi 659
November 661
December 665
Január 682
Február 711
Március 746
Április 765
Május 785
Június 831
Július 890
Augusztus 950
Szeptember 1011
Október 1054
November 1165
Szentek közös miséi  
Pápák közös miséje 1189
Püspök vértanúk miséje 1192
Vértanúk közös miséje 1198
Több vértanú közös miséje 1206
Vértanúk közös miséje 1215
Több vértanú miséje 1220
Püspök hitvallók miséje 1223
Egyháztanítók miséje 1230
Hitvalló férfiak miséje 1234
Szent apátok miséje 1240
Vértanú szüzek miséje 1243
Szüzek miséje 1251
Vértanú szent asszonyok miséje 1256
Szent asszonyok közös miséje 1263
Templomszentelési mise 1267
Szűz Mária közös miséje 1272
Ádventben 1275
Karácsonytól 1275
Gyertyaszentelőtől 1277
Fogadalmi (votiv) misék  
A Szentháromságról 1283
A szent Keresztről 1284
Krisztus Urunk kínszenvedéséről 1287
Krisztusról, az örök Főpapról 1290
A Szentlélekről 1294
Az Oltáriszentségről 1295
Az angyalokról 1295
Szent Józsefről 1298
Pápa koronázási mise 1299
Püspökszentelés évfordulóján 1300
A szent rendek feladásakor 1301
Papi hivatásokért 1302
A papi hivatásban való állhatatosságért 1306
Szerzetes-fogadalom napján 1309
NÁSZMISE 1312
Szentírási szakaszok 1318
A hit terjedéséért 1321
Az Egyház egységéért 1325
A békéért 1329
Zarándokokért és úton levőkért 1331
Betegekért 1335
Mindenféle szükségben 1338
Hálaadó mise 1341
A bűnök bocsánatáért 1342
A jó halál kegyelméért 1344
Könyörgések különböző szándékokra  
Az egész papságért 1351
A pápáért 1351
Az egyházi elöljárókért 1352
A pap imádsága önmagáért 1352
Közösségért, családért 1353
Egyetértés megőrzéséért 1353
A népek vezetőiért 1354
Bármely bajban 1355
A bűnök bocsánatáért 1355
Kísértések idején 1356
Bűnös gondolatok ellen 1357
Az önmegtartóztatás kegyelméért 1357
Alázatosságért 1358
Béketűrésért 1359
Szeretetért 1359
Barátainkért 1360
Ellenségeinkért 1361
Testi-lelki jólétért 1361
Utószó 1363
Krisztus Urunk ünnepei  
Jézus Szíve ünnepe 559
Jézus szent Vére 890
Jézus Színeváltozása 956
Szent Kereszt Felmagasztalása 1025
Krisztus Király 1102

Product Reviews

No reviews yet Write a Review