null

The Full Life Study Bible in Romanian Language Edition / Biblia De Studiu pentru o Viata Deplina

No reviews yet Write a Review
$149.99
SKU:
9780736104258
UPC:
9780736104258
Weight:
0.00 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

The Full Life Study Bible in Romanian Language Edition

Biblia De Studiu pentru o Viata Deplina - Versiunea D. Cornilescu / Duo Tone Gray and Black - Golden Edges with Thumb index / Concoradnce, Color Maps

UPC: 9780736104258

Product Features

 • Format: Leather Bound
 • Pages: 1910
 • Publisher: Bible Society (2009)
 • Language: Romanian
 • ISBN-10: 0736104259
 • ISBN-13: 978-0736104258 / 9780736104258
 • Special Features: Duo tone gray and black cover, golden edges, thumb index, concordance, color maps

Overview

The "Full Life Study Bible in Romanian Language Edition / Biblia De Studiu pentru o Viață Deplină - Versiunea D. Cornilescu" is a comprehensive study Bible designed to deepen your understanding and application of the Scriptures. This edition, bound in duo tone gray and black leather with golden edges and a thumb index, is not only elegant but also functional, offering extensive study materials, a concordance, and color maps to enrich your spiritual journey.

Interesting Facts

 • Translation: This Bible features the D. Cornilescu version, a highly respected translation known for its clarity and accuracy in conveying the original texts.
 • Study Materials: Includes extensive explanatory notes, study aids, a concordance, and color maps, making it an invaluable resource for personal study and spiritual growth.
 • Design: The duo tone gray and black leather cover with golden edges and thumb index provides both durability and a touch of sophistication, ensuring the Bible remains in excellent condition through regular use.
 • Publisher: The Bible Society is renowned for its dedication to producing high-quality religious texts that support and enhance Christian education and spiritual development.

Key Credits

 • Publisher: Bible Society (2009)

Hashtags

#RomanianStudyBible #FullLifeStudyBible #CornilescuTranslation #BibleSociety #ChristianFaith #LeatherBoundBible #GoldenEdgesBible #ThumbIndexBible #BibliaRomânească #ReligiousText #BiblicalStudy

Prezentare

"Biblia De Studiu pentru o Viață Deplină - Versiunea D. Cornilescu" este o Biblie de studiu cuprinzătoare, concepută pentru a aprofunda înțelegerea și aplicarea Scripturilor. Această ediție, legată în piele duo tone gri și negru, cu margini aurii și index alfabetic, nu este doar elegantă, ci și funcțională, oferind materiale de studiu extinse, o concordanță și hărți color pentru a îmbogăți călătoria dvs. spirituală.

Fapte Interesante

 • Traducere: Această Biblie prezintă versiunea D. Cornilescu, o traducere foarte respectată, cunoscută pentru claritatea și acuratețea sa în redarea textelor originale.
 • Materiale de Studiu: Include note explicative extinse, ajutoare de studiu, o concordanță și hărți color, făcând-o o resursă neprețuită pentru studiul personal și creșterea spirituală.
 • Design: Coperta din piele duo tone gri și negru, cu margini aurii și index alfabetic, oferă atât durabilitate, cât și un plus de sofisticare, asigurând că Biblia rămâne în condiții excelente prin utilizare regulată.
 • Editura: Societatea Biblică este renumită pentru dedicarea sa în producerea de texte religioase de înaltă calitate, sprijinind și îmbunătățind educația creștină și dezvoltarea spirituală.

Credite Principale

 • Editura: Societatea Biblică (2009)

Hashtag-uri

#BibliaDeStudiuRomânească #BibliaPentruOViațăDeplină #TraducereaCornilescu #SocietateaBiblică #CredințăCreștină #BibliaLegatăÎnPiele #BibliaCuMarginiAurii #IndexAlfabetic #TextReligios #StudiulBiblic

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review