null

Pismo Swiete - Large Print Warsaw Bible 07 - Burgundy / Biblia Warszawska 075 bordowa twarda

No reviews yet Write a Review
$129.99
SKU:
9788366442092
UPC:
9788366442092
Weight:
40.00 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Pismo Swiete - Large Print Warsaw Bible 07 - Burgundy / Biblia Warszawska 075 bordowa twarda / Hardcover / Towarzystwo Biblijne w Polsce / Polish Bible Society 2021

  • Hardcover 2021
  • ISBN-10: 8366442098
  • ISBN-13: 9788366442092  /  978-8366442092
  • Pages: 1352
  • Publisher: Polish Bible Society / Towarzystwo Biblijne w Polsce
  • Language: Polish / Polski 

Biblia Warszawska duża twarda bordo czerwiec 1975 rok 

Description

PISMO ŚWIĘTESTAREGO I NOWEGO TESTAMENTU - Nowy przekładz języków hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego

Biblia Warszawska wydana została w Warszawie w 1975 r. Jest to przekład ewangelicki z języków oryginalnych. Dokonał go zespół tłumaczy powołanych przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Polsce (obecnie Towarzystwo Biblijne w Polsce). Biblia wydana została po 343 latach od ukazania się Biblii Gdańskiej. Doczekała się wielu wydań i jest publikowana w różnych formatach i oprawach.

Nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego.  Jest to najpopularniejszy przekład Biblii tzw. "brytyjka".

Przekład ten został opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego (obecnie Towarzystwo Biblijne w Polsce) i wydany w 1975 r. Nie zawiera ksiąg deuterokanonicznych. Przekład powszechnie używany w Kościołach protestanckich w Polsce. 

Description

THE HOLY TESTAMENT AND THE NEW TESTAMENT - A new translation of the Hebrew and Greek languages prepared by the Commission for the Translation of the Holy Scriptures

The Warsaw Bible was published in Warsaw in 1975. It is an evangelical translation from the original languages. It was made by a team of translators appointed by the British and Foreign Bible Society in Poland (now the Bible Society in Poland). The Bible was published 343 years after the appearance of the Gdańsk Bible. It has gone through many editions and is published in various formats and bindings.

A new translation from Hebrew and Greek prepared by the Commission on the Translation of the Holy Scriptures. This is the most popular translation of the Bible, the so-called "British".

This translation was prepared by the Commission on the Translation of the Holy Scriptures of the British and Foreign Bible Society (now the Bible Society in Poland) and published in 1975. It does not contain deuterocanonical books. The translation is widely used in Protestant churches in Poland. 

Dimensions / Format
155 x 243 x 38 mm

 

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review