Loading... Please wait...

Huszárok, előre! by Fröhlich Dávid / Magyar sereglovasság a II. világháborúban

$29.99
SKU:
9789632491356
Weight:
17.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Huszárok, előre! by Fröhlich Dávid / Magyar sereglovasság a II. világháborúban / Puedlo kiadó / Hungarian army cavalry in WW2 / Hardcover

Hardcover 2009

ISBN: 9789632491356  /  978-9632491356

ISBN-10: 9632491351

PAGES: 208

PUBLISHER: Puedlo kiadó

LANGUAGE: Hungarian / Magyar

 

Hungarian Description:

A Magyar Királyi Honvédség legmagyarabb fegyverneme, a lovasság, a korabeli huszárság és honfoglaló lovas őseink méltó utódjának volt tekinthető a második világháborúban. A lovasdandárok, majd a huszárhadosztály jelentős szerepet játszottak e háborúban, számos hősies küzdelem részesei voltak. Az egyik szemtanú - egy német tiszt - így emlékszik a magyar huszárok rohamára: „Reggel óta kemény harcban álltunk egy magas vasúti töltés oldalába beásott és szívósan védekező ellenséggel szemben. A nap folyamán már négyszer támadtuk őket, de mind a négyszer visszavertek bennünket. És ekkor egyszer csak megjelent a színen egy magyar huszárezred, lóháton. Mind nevettünk. Ugyan mit akarnak itt ezek a magyarok? Kár lesz azokért a pompás, elegáns lovakért. Ekkor szinte kővé meredtünk. Ezek a fickók megőrültek! Huszárszázad huszárszázad után robogott felénk. Elhangzott a vezényszó. A barnára sült arcú, karcsú lovasok úgy ültek a nyeregben, mintha belenőttek volna. Parancsnokuk, egy magas, fénylő aranygalléros huszárezredes kirántotta a kardját és már vágtatott is át a széles, sík mezőn a huszárezred, kivont kardjuk csillogott a lemenő nap fénylő sugaraiban. Olyan volt az egész, mint egy nagyszerűen megrendezett lovasfilm. Kidülledt szemmel, hitetlenkedve néztük, hogy a szovjet ezred katonái, akik a mi századaink támadásait olyan elkeseredett ellenállással verték vissza, most sorra ugrálnak föl és szinte eszelősen futnak, menekülnek, a diadalmasan száguldó magyarok pedig űzik, hajtják maguk előtt az oroszokat és fénylő kardjaikkal gazdag, nagyon gazdag aratást végeznek közöttük. A fénylő huszárkardok csillogását az orosz muzsik idegei egyszerűen nem bírták elviselni." E könyv nem titkolt célja, hogy meghajtsa az elismerés zászlaját a második világháborús magyar sereglovasság - a XX. század gépesített háborújának huszárjai - előtt. Nagyszámú fényképpel illusztrálva kerülnek bemutatásra a magyar lovasság 1941 és 1945 közötti harcai a Barbarossa hadművelet folyamán, majd Varsó térségében, továbbá a magyar haza védelmében Erdélytől a kecskeméti tanyavilágon és a Csepel-szigeten át egészen a Vértesig. Ismertetésre kerül a magyar huszártiszti kar legfontosabb tagjainak - gyakran a magyar arisztokrácia utolsó jeles képviselőinek, több száz éve katonáskodó Széchenyieknek, Nádasdyaknak és Hadikoknak - sokszor kalandos, néha a huszársorsra oly jellemző hősiességet és drámai végzetet sem nélkülöző életrajza is.

 

Tartalom / Contents:

Bevezető 9
1. A korszerű lovasság kialakulásának történeti előzményei (1715-1939) 11
1.1. A klasszikus magyar huszárság virágzásának kora 13
1.2. Magyar lovasság az első világháborúban 24
2. Magyar lovasdandárok az 1939-1941. évi támadó hadműveletekben 57
2.1. A Magyar Királyi Honvédség sereglovassága 59
2.2. Kárpátalja visszafoglalása 65
2.3. A délvidéki hadjárat 69
2.4. A Szovjetunió elleni támadó hadművelet 75
3. A magyar lovashadosztály az 1944-45. évi harcokban 103
3.1. A honvéd lovasság átszervezése - 1942-1943 105
3.2. Magyarország katonapolitikai helyzete - 1944 tavasz-nyár 107
3.3. Az 1. lovashadosztály harcai a keleti fronton 1944-ben 110
3.4. A hazai föld védelmében 140
Összegzés 181
Függelék 185
Felhasznált irodalom 205

 

Product Reviews

  1. A diamond in the rough

    Posted by Unknown on Dec 21st 2021

    Very good source of information on a very niche topic.

Customers also viewed

Click the button below to add the Huszárok, előre! by Fröhlich Dávid / Magyar sereglovasság a II. világháborúban to your wish list.