Loading... Please wait...

Huszárok, előre! by Fröhlich Dávid / Magyar sereglovasság a II. világháborúban / Puedlo kiadó / Hungarian army cavalry in WW2 / Hardcover

$29.99
SKU:
9789632491356
Weight:
17.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Huszárok, előre! by Fröhlich Dávid / Magyar sereglovasság a II. világháborúban / Puedlo kiadó / Hungarian army cavalry in WW2 / Hardcover

Hardcover 2009

ISBN: 9789632491356  /  978-9632491356

ISBN-10: 9632491351

PAGES: 208

PUBLISHER: Puedlo kiadó

LANGUAGE: Hungarian / Magyar

 

Hungarian Description:

A Magyar Királyi Honvédség legmagyarabb fegyverneme, a lovasság, a korabeli huszárság és honfoglaló lovas őseink méltó utódjának volt tekinthető a második világháborúban. A lovasdandárok, majd a huszárhadosztály jelentős szerepet játszottak e háborúban, számos hősies küzdelem részesei voltak. Az egyik szemtanú - egy német tiszt - így emlékszik a magyar huszárok rohamára: „Reggel óta kemény harcban álltunk egy magas vasúti töltés oldalába beásott és szívósan védekező ellenséggel szemben. A nap folyamán már négyszer támadtuk őket, de mind a négyszer visszavertek bennünket. És ekkor egyszer csak megjelent a színen egy magyar huszárezred, lóháton. Mind nevettünk. Ugyan mit akarnak itt ezek a magyarok? Kár lesz azokért a pompás, elegáns lovakért. Ekkor szinte kővé meredtünk. Ezek a fickók megőrültek! Huszárszázad huszárszázad után robogott felénk. Elhangzott a vezényszó. A barnára sült arcú, karcsú lovasok úgy ültek a nyeregben, mintha belenőttek volna. Parancsnokuk, egy magas, fénylő aranygalléros huszárezredes kirántotta a kardját és már vágtatott is át a széles, sík mezőn a huszárezred, kivont kardjuk csillogott a lemenő nap fénylő sugaraiban. Olyan volt az egész, mint egy nagyszerűen megrendezett lovasfilm. Kidülledt szemmel, hitetlenkedve néztük, hogy a szovjet ezred katonái, akik a mi századaink támadásait olyan elkeseredett ellenállással verték vissza, most sorra ugrálnak föl és szinte eszelősen futnak, menekülnek, a diadalmasan száguldó magyarok pedig űzik, hajtják maguk előtt az oroszokat és fénylő kardjaikkal gazdag, nagyon gazdag aratást végeznek közöttük. A fénylő huszárkardok csillogását az orosz muzsik idegei egyszerűen nem bírták elviselni." E könyv nem titkolt célja, hogy meghajtsa az elismerés zászlaját a második világháborús magyar sereglovasság - a XX. század gépesített háborújának huszárjai - előtt. Nagyszámú fényképpel illusztrálva kerülnek bemutatásra a magyar lovasság 1941 és 1945 közötti harcai a Barbarossa hadművelet folyamán, majd Varsó térségében, továbbá a magyar haza védelmében Erdélytől a kecskeméti tanyavilágon és a Csepel-szigeten át egészen a Vértesig. Ismertetésre kerül a magyar huszártiszti kar legfontosabb tagjainak - gyakran a magyar arisztokrácia utolsó jeles képviselőinek, több száz éve katonáskodó Széchenyieknek, Nádasdyaknak és Hadikoknak - sokszor kalandos, néha a huszársorsra oly jellemző hősiességet és drámai végzetet sem nélkülöző életrajza is.

 

Tartalom / Contents:

Bevezető 9
1. A korszerű lovasság kialakulásának történeti előzményei (1715-1939) 11
1.1. A klasszikus magyar huszárság virágzásának kora 13
1.2. Magyar lovasság az első világháborúban 24
2. Magyar lovasdandárok az 1939-1941. évi támadó hadműveletekben 57
2.1. A Magyar Királyi Honvédség sereglovassága 59
2.2. Kárpátalja visszafoglalása 65
2.3. A délvidéki hadjárat 69
2.4. A Szovjetunió elleni támadó hadművelet 75
3. A magyar lovashadosztály az 1944-45. évi harcokban 103
3.1. A honvéd lovasság átszervezése - 1942-1943 105
3.2. Magyarország katonapolitikai helyzete - 1944 tavasz-nyár 107
3.3. Az 1. lovashadosztály harcai a keleti fronton 1944-ben 110
3.4. A hazai föld védelmében 140
Összegzés 181
Függelék 185
Felhasznált irodalom 205

 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Huszárok, előre! by Fröhlich Dávid / Magyar sereglovasság a II. világháborúban / Puedlo kiadó / Hungarian army cavalry in WW2 / Hardcover to your wish list.