null

BIBAL / Complete Bible in North Sami Language / Boares & Odda Testamenta Girjek

No reviews yet Write a Review
$94.99
SKU:
2K-XP1W-N55L
Weight:
0.00 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

BIBAL / Complete Bible in North Sami Language

Boares & Odda Testamenta Girjek / Det Norske Bibelselskap / 7 X 5 inches

Product Features

 • Hardcover: 1490 pages
 • Dimensions: 7 x 5 inches
 • Publisher: Bible Society (1988)
 • Language: Northern Sami
 • ISBN-10: 8254101337
 • ISBN-13: 978-8254101339 / 9788254101339

Overview

"BIBAL / Complete Bible in Northern Sami Language," also known as "Boares & Odda Testamenta Girjek," is a significant religious text for Northern Sami speakers. This 1490-page hardcover edition, published by the Bible Society in 1988, comprises the revised New Testament from 1874 and the Old Testament translation by Lars Hætta. The translation, from Norwegian to Northern Sami, was undertaken by the Norwegian Finn Mission and printed by Grøndahl & Søn. This edition remains the only complete Bible available in the Northern Sami language, making it an invaluable resource for personal and communal use.

Interesting Facts

 • Historical Translation: The New Testament in this Bible is based on the 1874 revised edition, while the Old Testament translation was completed by the respected translator Lars Hætta.
 • Cultural Significance: This Bible is crucial for the Northern Sami community as it provides access to the entire Christian scripture in their native language, supporting both spiritual growth and cultural preservation.
 • Publisher's Commitment: The publication by the Bible Society reflects their dedication to making the Bible accessible in various languages, promoting linguistic diversity and cultural heritage.
 • Unique Offering: As the only complete Bible in Northern Sami, this edition is not only a religious artifact but also an important tool for maintaining the linguistic heritage of the Sami people.

Publishers

 • Publisher: Bible Society (1988)
 • Printing: Grøndahl & Søn
 • Translation Effort: Norwegian Finn Mission

Hashtags

#NorthernSamiBible #BoaresOgOddaTestamenta #BibleSociety #DetNorskeBibelselskap #ChristianityInMyLanguage #CulturalPreservation #LinguisticHeritage #SamiCulture #BibleTranslation #CompleteBibleInSami

Oversikt

"BIBAL / Komplett Bibel på nordsamisk språk", også kjent som "Boares & Odda Testamenta Girjek", er en betydningsfull religiøs tekst for nordsamiske talere. Denne innbundne utgaven på 1490 sider, utgitt av Bibelselskapet i 1988, består av den reviderte Nye Testamentet fra 1874 og oversettelsen av Det Gamle Testamentet av Lars Hætta. Oversettelsen fra norsk til nordsamisk ble utført av Norsk Finnemisjon og trykket av Grøndahl & Søn. Denne utgaven er fortsatt den eneste komplette Bibelen tilgjengelig på nordsamisk, noe som gjør den til en uvurderlig ressurs for både personlig og felles bruk.

Interessante Fakta

 • Historisk Oversettelse: Det Nye Testamentet i denne Bibelen er basert på den reviderte utgaven fra 1874, mens oversettelsen av Det Gamle Testamentet ble fullført av den anerkjente oversetteren Lars Hætta.
 • Kulturell Betydning: Denne Bibelen er avgjørende for det nordsamiske samfunnet da den gir tilgang til hele den kristne skriften på deres morsmål, og støtter både åndelig vekst og kulturell bevaring.
 • Forlagets Engasjement: Utgivelsen av Bibelselskapet gjenspeiler deres dedikasjon til å gjøre Bibelen tilgjengelig på ulike språk, og fremmer språklig mangfold og kulturell arv.
 • Unik Tilbud: Som den eneste komplette Bibelen på nordsamisk, er denne utgaven ikke bare en religiøs gjenstand, men også et viktig verktøy for å opprettholde det språklige arven til samene.

Forlag

 • Utgiver: Bibelselskapet (1988)
 • Trykk: Grøndahl & Søn
 • Oversettelsesarbeid: Norsk Finnemisjon

Emneknagger

#NordsamiskBibel #BoaresOgOddaTestamenta #Bibelselskapet #DetNorskeBibelselskap #KristendomPåMittSpråk #KulturellBevaring #SpråkligArv #SamiskKultur #Bibeloversettelse #KomplettBibelPåSamiProduct Reviews

No reviews yet Write a Review