Loading... Please wait...

Református Énekek 7. Audio CD 2008 Hymns of the Hungarian Reformed Church VII. / Organ: Kéménczy Antal / Conducted by: Arany János, Berkesi Sándor, Brugós Anikó, Cseri Zsófia / 12 Reformed choirs of the Carpathian Basin / BGCD 195

$19.99
SKU:
5998272708173
Weight:
5.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Református Énekek 7. Audio CD 2008 Hymns of the Hungarian Reformed Church VII. / Organ: Kéménczy Antal / Conducted by: Arany János, Berkesi Sándor, Brugós Anikó, Cseri Zsófia / 12 Reformed choirs of the Carpathian Basin / BGCD 195

UPC 5998272708173

MADE IN HUNGARY

TOTAL TIME: 71:45

 

Hungarian Summary:

A felvétel az V. Református Zenei Fesztiválon készült a Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, 2008. június 29-én.

KÓRUSOK / Choirs: Debreceni Református Kollégiumi Kántus, Dunántúli Református Kántorképző Énekkara,
Gönci Református Vegyeskar, Kecskeméti Református Gimnázium Vegyeskara,
Kecskeméti Református Általános Iskola Gyermekkara, KRE - Soli Deo Gloria Kórus,
Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon Kórusa, Pasaréti Palló Imre Énekkar,
Partiumi Keresztény Egyetem Vegyeskara, Pesterzsébet Központi Református Vegyeskar
Pécsi Református Kollégium Vegyeskara, Psalterium Hungaricum Kórus

KARNAGYOK / Conductors: Arany János, Berkesi Sándor, Brugós Anikó, Cseri Zsófia,
Bódiss Tamás, Csomós Józsefné, Hoppál Péter, Jámbor Zsolt, Jámborné Márkus Emőke, Kormány Attila,
Veres Györgyné Petrőcz Mária

SZÓLISTA / Solist: Écsi Gyöngyi – népének (Felvidék)

ORGONÁN KÖZREMŰKÖDIK / Organ: Kéménczy Antal

KÖZREMŰKÖDIK: Cantores Ecclesiae rézfúvós együttes

 


Az Istenhez szóló ének szűkebb otthona a szív, amelyből fölfakad és amelynek moccanásait titokzatos pontossággal ragadja meg és önti hangokba. Az Istenhez szóló ének tágabb otthona a templom, ahol az egyes szívek moccanásai a gyülekezet ajkán pecsételődnek közös szándékká. Ám mi dolga van az Istenhez szóló éneknek a világi koncertteremben?
A történelmi méretű válsághelyzeteket, éppúgy mint a legszemélyesebb belső válságokat, kétféleképpen lehet megoldani: Az egyik megoldás a gordiuszi csomót kettévágó Nagy Sándoré, a másik pedig a kisemberé, aki a leghétköznapibb, egyszerű gesztus – egy mosoly, egy érintés – révén lesz úrrá egy-egy kezelhetetlennek látszó konfliktuson. A történelmi méretű cselekedet a történelmi méretű személyiségek osztályrésze: ilyen óriás az új egyházat és új Isten-szemléletet létre hozó Kálvin vagy Luther, a Bibliát lefordító Károlyi Gáspár, vagy a zsoltárfordítás címén egy csapásra költői nyelvet teremtő Szenci Molnár Albert. Nekünk, kisebbeknek, a közösségnek a másik megoldás jut: az imádság és az ének. Egyéniség és közösség; egyik a másik nélkül nem boldogul. Az egyéniség csak akkor hat, ha igazságát a közösség kiáltja világgá; a közösség viszont néma, ha az egyéniség az üzenetet nem csempészi az ajkára.
Az emberi közösségek okkal törekednek rá, hogy életüket s cselekedeteiket nagyobb időbeli távlatokban is elhelyezzék. Innen a szokás, hogy a jeles tetteket, eseményeket vagy személyeket évfordulók számlálása és megünneplése útján tartjuk emlékezetünkben. A Krisztus születése utáni 2008. év szép hazai közmegegyezés alapján a Biblia éve, ám a magyar református zeneélet számára emellett is találtatik említésre méltó évforduló: Két jelentékeny egyházi muzsikusunk, Csomasz Tóth Kálmán himnológus és Máté János orgonista-karnagy haláláról emlékezünk ebben az évben, mely egyben zenetörténeti jubileum is. Éppen 60 esztendővel ezelőtt, 1948. október 31-én jelent meg a háború után újjáalkotott Református Énekeskönyv.
Történelmi méretű válsághelyzetben volt részünk elégszer. Ilyen volt az alig megszerzett demokrácia elvesztése 1948-ban, s alig tagadható, hogy a jövő ilyen helyzetnek fogja nevezni azt az időt is, melynek most átélői, elszenvedői vagyunk. Mégis: A Művészetek Palotája és a Nemzeti Hangversenyterem a Böszörményi testvérek hat évvel ezelőtt megfogalmazott és bátran megvalósított ötletének eredménye képpen idén is helyet ad a magyar református énekkincs ünnepének, s vendégül látja mindazokat, akik ezt a kincset boldogan birtokolják és osztják meg másokkal. Aki tiszta szívvel énekel, az hangjával templomot épít maga köré. Boldog ember az, akiben elegendő bizakodás van, hogy építsen. Övé a jövő. - Arany János

 

Tracklist / Hymns:

1.    Bevezető fanfár - Bach: Freut euch Alle
2.    166. Urunk Jézus, fordulj hozzánk
3.    Improvizáció Goudimel stílusban
4.    100. E földön ti minden népek
5.    294. Jézus, vígasságom
6.    Gárdonyi Z.: Az Úristen az én reménységem (előjáték)
7.    275. Az Úr Isten az én reménységem
8.    207. Seregeknek hatalmas nagy királya
9.    184. Krisztus, ártatlan bárány – kórusfeldolgozás: Csomasz Tóth Kálmán
10.    161. Siess, keresztyén, lelki jót hallani
11.    Bach: Christ ist erstanden (2. versetto)
12.    185. Krisztus feltámadott - közjáték
13.    251. Gárdonyi Zoltán előjátékával
14.    295. Jézusom, ki árva lelkem
15.    Improvizáció Pachelbel stílusban
16.    16. Tarts meg engemet, ó én Istenem
17.    Dupré: H-dúr prelúdium
18.    105. Adjatok hálát az Istennek
19.    C-dúr fantázia (egy Bach-töredék alapján)
20.    135. Áldjátok az Úr nevét
21.    Improvizáció egy Saint-Saëns mű alapján
22.    168. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr
23.    234. Jer, kérjük Isten áldott Szent lelkét
24.    368. Jövel, Szentlélek Isten – kórusfeldolgozás: Máté János    
25.    Improvizáció Franck: Final c. műve alapján
26.    396. Ébredj, bizonyságtévő lélek

 

reform-tus-nekek-7.-audio-cd-2008-hymns-of-the-reformed-church-vii.-1.jpg

reform-tus-nekek-7.-audio-cd-2008-hymns-of-the-reformed-church-vii.-2.jpg

 

 

 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Click the button below to add the Református Énekek 7. Audio CD 2008 Hymns of the Hungarian Reformed Church VII. / Organ: Kéménczy Antal / Conducted by: Arany János, Berkesi Sándor, Brugós Anikó, Cseri Zsófia / 12 Reformed choirs of the Carpathian Basin / BGCD 195 to your wish list.