Loading... Please wait...

Ocotlán Zapotec / Dizaʼquë shtë Dios con dizë (ZACNT) / Mexico

$11.89
SKU:
9781531307387
Weight:
25.60 Ounces
Quantity:

Product Description

Ocotlán Zapotec

Dizaʼquë shtë Dios con dizë (ZACNT)

Mexico

 

  • Paperback: 424 pages
  • Publisher: Digital Bible Society (August 9, 2017) / Wycliffe Bible Translators
  • Language: Ocotlán Zapotec
  • ISBN-10: 1531307388
  • ISBN-13: 978-1531307387
  • Product Dimensions: 6 x 1.1 x 9 inches
  • Shipping Weight: 1.6 pounds

 

John 3:16 San Juan

’Dios nalë́ rac shtúꞌuiꞌ ra mënë narëtaꞌ lu guë́ꞌdchiliu; bësheꞌldë më tubsë shini më parë grë́tëꞌ narialdí lduꞌi lëꞌë shini më, adë tsagnítidiꞌi rall sino napë rall vidë nadë rialúdiꞌi.

 

Ocotlán Zapotec (San Antonio Ocotlán Zapotec, Ocotlán Oeste Zapotec, Zapoteco del Poniente de Ocotlán) is a Zapotec language of OaxacaMexico.

 

Ocotlán Zapotec
(San Antonio Ocotlán)
Native to Mexico
Region Oaxaca
Native speakers
15,000 (1993)
Oto-Manguean
Language codes
ISO 639-3 zac
Glottolog ocot1244

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Ocotlán Zapotec / Dizaʼquë shtë Dios con dizë (ZACNT) / Mexico to your wish list.