Loading... Please wait...

Egyházatyák intelmei - 2000 ókori keresztény bölcsesség by Kiss Bernadett / Tinta könyvkiadó / Paperback / Admonishments of the Church fathers - Wise sayings of christians of old

$19.99
SKU:
9789634092216
Weight:
17.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Egyházatyák intelmei - 2000 ókori keresztény bölcsesség by Kiss Bernadett / Tinta könyvkiadó / Paperback / Admonishments of the Church fathers - Wise sayings of christians of old

Paperback 2020

PAGES: 232

ISBN: 9789634092216  /  978-9634092216

ISBN-10: 9634092217

PUBLISHER: Tinta könyvkiadó

LANGUAGE: Hungarian / Magyar

 

Hungarian Summary:

Távolinak tűnő világ tárul föl előttünk, amikor kezünkbe vesszük az egyházatyák intelmeinek gyűjteményét. Ha az olvasó elmélyed ezeknek a bölcs mondásoknak a megismerésében, fel fogja ismerni, hogy az a távolság, amely az ókeresztény és a mai kor között húzódik, nem áthidalhatatlan. Ellenkezőleg: e sorok között a velünk élő egyházatyákra pillanthatunk.

Az itt szereplő, tematikusan elrendezett intelmek egy meghatározott világnézet és moralitás alapján nyugvó, mindenkor érvényes tanítást képviselnek. Az egyházatyák a korábbi és kortárs pogány vallások, filozófiák, világnézetek kritikáját adják, és a kereszténységet mint igaz vallást és igaz bölcsességet mutatják be.

Az egyházban kialakult nézet szerint egyházatyának számít az, aki helyes, igazhitű tanítást képviselt, életszentséget mutatott, akit egyházi elismerés övezett, és az ókeresztény időszakban élt. A könyvben többek között Órigenész, Nagy Szent Gergely, Szent Jeromos, Remete Szent Antal mondásai szerepelnek.

Ajánljuk a kiadványt mindenkinek, aki érdeklődik az ókori kereszténység iránt, és szeretne bepillantást nyerni a keresztény teológia kezdeteibe.

 

Tartalom / Contents:

Bevezetés  /  5

akarat  /  11

alamizsna  /  11

alárendeltség  /  13

alázatosság  /  14

állam  /  16

állhatatlanság  /  16

alvás  /  17

arany  /  17

arcfestés  /  18

ármánykodás  /  19

ártatlanság  /  19

baj  /  20

barátság  /  20

becsületsértés  /  24

béke  /  25

beszéd  /  26

birtoklás  /  27

boldogság  /  27

bor  /  28

böjt  /  29

börtön  /  30

bővelkedés  /  32

bujaság  /  33

bűn  /  34

bűnbánat  /  37

dicséret  /  39

dicsőség  /  39

düh  /  40

egyetértés  /  41

egyház  /  41

éhség  /  42

elesés  /  43

ellenségeskedés  /  44

ellenségszeretet  /  45

elmélkedés  /  46

előhaladás  /  46

elöljáró  /  47

engedelmesség  /  48

építés  /  48

erény  /  50

étel  /  51

fájdalom  /  53

falánkság  /  53

felajánlás  /  54

felebaráti szeretet  /  55

félelem  /  56

feleség  /  57

feltámadás  /  57

gazdagság  /  59

gőg  /  61

gyalázkodás  /  63

gyónás  /  63

gyönyör  /  65

gyűlölet  /  68

háború  /  69

hálaadás  /  69

halál  /  70

hálátlanság  /  72

hallás  /  72

hallgatás  /  74

halogatás  /  74

hamisság  /  75

harag  /  75

hatalom  /  77

házasságtörés  /  78

hazugság  /  78

hiszékenység  /  79

hit  /  79

hiúság  /  81

hízelgés  /  82

ideiglenesség  /  84

idő  /  84

ifjúság  /  85

igazság  /  85

ígéret  /  87

imádság  /  88

irigység  /  89

Isten  /  91

Isten barátsága  /  92

Isten elhagyása  /  93

Isten haragja  /  94

Isten igéje  /  95

Isten imádása  /  96

Isten kegyelme  /  97

Isten keresése  /  98

Isten közelsége  /  99

Isten látása  /  102

Isten ostora  /  102

Isten segítsége  /  104

Isten szeretete  /  105

Isten szolgálata  /  107

ítélet  /  108

Jézus  /  110

jó  /  110

jóakarat  /  111

jogtalanság  /  111

jóság  /  113

jótétemény  /  114

káromkodás  /  117

kegyetlenség  /  117

képmutatás  /  118

kereszt  /  118

keresztény  /  120

kérkedés  /  122

keserűség  /  122

kétségbeesés  /  123

kísértés  /  125

kívánság  /  126

korona  /  127

könny  /  127

könyörület  /  129

közösség  /  130

Krisztus alázatossága  /  132

Krisztus eljövetele  /  132

Krisztus követése  /  133

lakoma  /  135

látszat  /  136

lélek  /  136

lelkiismeret  /  137

lemondás  /  140

magány  /  141

megfontolás  /  141

meghallgatás  /  142

megtérés  /  143

megvetés  /  144

méltóság  /  144

menekülés  /  145

mennyország  /  146

munka  /  147

nagyravágyás  /  149

nap (idő)  /  150

nevetés  /  150

növekedés  /  151

nyelv  /  152

nyugalom  /  152

Oltáriszentség  /  153

olvasás  /  154

önhittség  /  155

önismeret  /  156

önmegtartóztatás  /  157

ördög  /  161

örök élet  /  162

örökség  /  163

öröm  /  164

özvegység  /  165

pap  /  166

pásztor  /  167

példa  /  167

pénz  /  168

pokol  /  169

ragaszkodás  /  170

remény  /  171

restség  /  171

részegség  /  172

segítség  /  174

szabad akarat  /  175

szabadság  /  175

szegénység  /  176

szentbeszéd  /  177

Szentírás  /  177

szenvedély  /  178

szenvedés  /  179

szépség  /  179

szeretet  /  180

szerzetes  /  183

szív  /  184

szorongattatás  /  185

szűkölködés  /  186

szülők  /  187

szüzesség  /  188

tanács  /  189

tánc  /  189

tanítás  /  190

tanítvány  /  191

tanulás  /  192

test  /  193

tévedés  /  195

tisztaság  /  196

törvény  /  198

türelem  /  199

uralom  /  200

utolsó ítélet  /  200

uzsora  /  201

ügyvéd  /  202

ünnep  /  202

vádolás  /  203

vágy  /  204

vakság  /  206

védelem  /  207

vég  /  208

vendéglátás  /  209

versengés  /  209

vértanúság  /  211

világ  /  212

világosság  /  214

vitatkozás  /  214

vizsgálat  /  215

Az egyházatyák életrajzai  /  217

 

 

 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Egyházatyák intelmei - 2000 ókori keresztény bölcsesség by Kiss Bernadett / Tinta könyvkiadó / Paperback / Admonishments of the Church fathers - Wise sayings of christians of old to your wish list.