Loading... Please wait...

Vásár van előttem - Európai cigány népzene 4. by Irén Kertész Wilkinson - The fair is ahead of me - Gypsy Folk Music of Europe 4. / Magyar Tudományos Akadémia Budapest 1997 / Paperback

$49.99
SKU:
9637074643
Weight:
16.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Vásár van előttem - Európai cigány népzene 4. by Irén Kertész Wilkinson - The fair is ahead of me - Gypsy Folk Music of Europe 4. / Magyar Tudományos Akadémia Budapest 1997 / Paperback

Paperback 1997

ISBN: 9789637074646  /  978-9637074646

ISBN-10: 9637074643

ISSN 0133-6126

PAGES: 316

PUBLISHER: Magyar Tudományos Akadémia

LANGUAGE: Hungarian - English parallel

 

Hungarian Summary:

A zenei gyakorlattal foglalkozó két fő tudományágon, a zenetudományon és az antropológián belül, a kutatók régóta egyetértenek abban, hogy a zene kulturális termék, egy adott kultúrán belül jön létre és nyeri el értékét, mégis kizárólagosan vagy a zenei vagy a kulturális összefüggéseket helyezik kutatásaik középpontjába (McLeod 1981: 385-386). A 70-es évek végétől a zenei előadás néprajzaként említett megközelítés kialakulásával (McLeod & Herndon 1980, Blacking 1981, Béhague 1984, Qureshi 1986 és Antony Seeger in McLeod & Herndon 1980, Seeger 1987) a zenei anyagra és a zenei termékekre vonatkozó kijelentések „másodlagossá váltak azoknak a sokkal lényegesebb folyamatoknak a leírásával szemben, melyeknek során a zene létrejön és a különböző társadalmi kontextusokban, különböző egyének által elnyeri jelentését" (Blacking 1986:3). A kontextussal foglalkozó kutatás az etnomuzikológiai megközelítés alapvető részévé vált, aminek következtében a hangsúly arról, hogy „mit", arra tevődött át, hogy „ki, kinek", „mikor és hol", „miért" és „hogyan" ad elő (Seeger in McLeod & Herndon 1980, Seeger 1987). Ennek ellenére, végső célkitűzéseik következtében továbbra is fennállnak bizonyos különbségek az antropológiai és etnomuzikológiai kutatások között. Blacking szerint a zenei előadás társadalmi jelenség, a kulturális ideák szimbolikus megtestesülése más szimbolikus rendszerek között (Blacking 1995:228). Ennélfogva az etnomuzikológus elsőrendű feladata az antropológus feladatához hasonlóan az, hogy felfedje a kapcsolatot a zenei előadásmód és „az ugyanabban a társadalomban meglévő más társadalmi és szimbolikus rendszerek között" (uo. 228). Blacking ugyanakkor állandóan figyelmeztet azokra a veszélyekre, melyeket ezen megközelítési mód szélsőséges alkalmazása rejt magában, és óva int attól, hogy a zenei tevékenységek minden aspektusát társadalmi cselekedetekké redukáljuk, avagy a két rendszert úgy használjuk, mintha egymással felcserélhetők lennének. A következőket írja: „Végső soron a zene létrehozásának legfontosabb aspektusa maga a zene, nemcsak azok számára, akik tanulmányozzák, hanem azok számára is, akik részt vesznek benne. Szociológiailag és antropológiailag pontosan a zenei tevékenységek problematikusak, nem pedig azok, melyek más társadalmi tevékenységekkel függnek össze" (uo. 227). Az etnomuzikológiai kutatás végső célja az, hogy a zenei tevékenységet ne csupán kulturális, hanem biológiai adottságként értelmezze, amelynek útján az emberek képesek különböző kultúráik ellenére zeneileg együtt érezni és cselekedni.
Magyarországon a cigányok zenéjének kutatása főként zenetudományi szempontok szerint folyik, azzal az elsődleges céllal, hogy a különféle magyarországi cigány csoportok jellegzetes zenei jegyeit feltárják. Ennek hátterében a múlt század végén az a tisztázatlan kérdés állt, hogy tulajdonképpen mi is a különbség a magyar és a cigány zene között. A probléma gyökere 1859-re nyúlik vissza, amikor Liszt Ferencnek a magyarországi cigány zenéről írott ellentmondásos könyve (Des Bohémiens et de leur musique en Hongrie) megjelent. A századforduló környékén, Bartók és Kodály magyar népzenei kutatásaival együtt a cigányok dalhagyományainak kutatásai is elkezdődtek Herrmann Antal (1891) és Wlislocki Henrik (1880, 1889, 1890) műveivel. Munkájukat később számos kiváló tudós folytatta (Hajdú 1958, 1962, Csenki & Csenki 1943, 1980, Csenki & Pászti 1955, Víg 1976, Szegő 1977 és Kovalcsik 1984, 1985a, 1987a, 1987b, Kovalcsik & Tálos 1991). Egyértelműen bebizonyították, hogy az oláhcigány dal különbözik mind a magyar népzenétől, mind pedig a magyar cigányok által előadott hangszeres zenétől.Vásár van előttem - Egyéni alkotások és társadalmi kontextusok egy dél-magyarországi oláhcigány lassú dalban (Európai cigány népzene 4.)

 

 

English Summary:

The fair is ahead of me : individual creativity and social contexts in the performances of a Southern Hungarian Vlach gypsy slow song

 

Tartalom / Contents:

Vásár van előttem. Egyéni alkotások és társadalmi kontextusok egy délmagyarországi oláh cigány lassú dalban 7
Bevezetés 9
Köszönetnyilvánítás 12
A kutatás háttere 14
A kutatott helységek és oláh cigány lakosságuk 14
Helyszíni kutatások és módszerek 17
Zenei kutatási módszerek 19
Tisztasági koncepciók 23
Az oláhcigány közösségek zenei élete: népi koncepciók a dalokról és előadásmódjukról 30
A dal és az előadásmód szerepe az oláhcigány társadalmi életben 31
Az oláhcigány dalrepertoár népi osztályozása 34
Nem-oláhcigány zenékkel és előadásokkal kapcsolatos oláhcigány zenei értékelések 40
„.Zeneszerzés zenei átadás és tanulás 41
A Vásár van előttem kezdetű dal elemzése 45
Előadások és társadalmi kontextusok 45
Előadók 47
Nyilvános alkalmak 48
Átmeneti rítusok 48
Lakodalom 48
Keresztelő 49
Halállal kapcsolatos rítusok: Virrasztás és temetés 50
Pomána 51
Naptári ünnepek 53
Félig nyilvános (spontán) alkalmak 54
Magcin alkalmak 56
Személyes dalok 56
A legkötetlenebb magán alkalmak 57
Szövegelemzés 58
A dalszöveg általános modellje 58
Az általános szövegmodell értelmezése 59
A szövegvariációk 65
Zenei elemzés 68
Az elemzés módszertana 68
Tonális elemzés 71
Időbeli elemzés: Ritmusminták 75
Időtartammal kapcsolatos jellemző jegyek 77
Összefoglalás 83
Táblázatok 179
Példatár 205
Képek 285
Irodalom 308

 

 

 

 

 

 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Vásár van előttem - Európai cigány népzene 4. by Irén Kertész Wilkinson - The fair is ahead of me - Gypsy Folk Music of Europe 4. / Magyar Tudományos Akadémia Budapest 1997 / Paperback to your wish list.