Loading... Please wait...

Újszövetség és Zsoltárok a Neovulgáta alapján / Green cover - Hungarian New Testament and Psalms translated from the Neo-Vulgate (Nova Vulgata) / Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 2018 / Hardcover

$19.99
SKU:
9789638598069g
Weight:
17.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Újszövetség és Zsoltárok a Neovulgáta alapján / Green cover - Hungarian New Testament and Psalms translated from the Neo-Vulgate (Nova Vulgata) / Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 2018 / Hardcover / Káldi-Neovulgáta fordítás

Hardcover 2018

ISBN: 9789638598069  /  978-9638598069

PAGES: 795

PUBLISHER: Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat

LANGUAGE: Hungarian / Magyar

ALSO AVAILABLE IN BURGUNDY COVER

 

Hungarian Summary:

 Új Szövetségi Szentírás A Neovulgata alapján 

Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat

Katolikus Magyar Új Szövetség KNB Káldi-Neovulgata Bibliafordítás

 

A Szent Jeromos Bibliatársulat gondozásában megjelent magyar Bibliának legfontosabb tartalmi értéke, hogy az ún. Neovulgáta szövegét követi. A II. Vatikáni Zsinat nyomán készült el a Neovulgáta ún. editio typicája, mely a Katolikus Egyház jelenlegi hivatalos Bibliája, ezt kell használni a Liturgiában, és erre kell alapulnia az egyes népnyelvű bibliafordításoknak is.

A Neovulgáta fordítása kettős alapelvet tartott szem előtt: egyrészt figyelembe kívánta venni az eddigi latin fordításokat is, elsősorban Szent Jeromos fordításait, hogy így az egyházi hagyomány folytonossága megmaradjon, a tanítóhivatal bibliai idézetei, az egyházatyák bibliamagyarázatai érthetőek legyenek. Amennyiben a Szent Jeromos-féle fordítás vagy a Vetus Latina híven tükrözte az eredeti szöveget, az változtatás nélkül megmaradt. Másrészt viszont az új bibliakiadás készítői figyelembe vették a bibliatudomány időközben végbement fejlődését, a héber nyelv és gondolatvilág, és az eredeti szövegek mélyebb ismeretét is. Az új bibliakiadás héber alapszövege az Ószövetség esetében a Biblia Hebraica Stuttgartensia (Stuttgart, 1967) volt. Az Újszövetségnél a United Bible Society által kiadott The Greek New Testament (ed. K. Aland, M. Black, C. M. Martini, B. Metzger, A Wickgren, 19661), a jelenleg legtekintélyesebb szövegkiadás szolgált vezérfonalul. Ezek mellett az eredeti szöveg más fontos tanúit, a görög fordítást (LXX), a szír fordítást, a kumráni tekercseket (különösen Izajás könyve esetében) is figyelembe vették. Ahol a Szent Jeromos-féle fordítás vagy a régebbi latin fordítások eltértek az eredeti szövegtől, vagy azt kevésbé szerencsésen adták vissza, ott az eredeti szöveg alapján korrigálták őket. Különösen igaz ez az Újszövetségre, főként azokra a részekre, amelyeket Szent Jeromos nem fordított le, s ahol ennek következtében sok homályos vagy kissé helytelen megfogalmazás is szerepelt az eddigi Vulgátában. Az Újszövetség latin szövegével az új fordítók a lehető legközelebb kívántak kerülni az eredeti görög szöveghez, igen gyakran eltávolodva az eddigi fordításoktól. Szövegkritikai szempontból az Újszövetség esetében az E. Nestle és K. Aland-féle kiadást követték (Novum Testamentum Graece, 196325), azokat az eseteket kivéve, amikor a K. Aland által (zárójellel) bizonytalannak jelzett szavak vagy mondatok a Vulgátában szerepeltek. Ilyen esetekben ezt a hosszabb szövegváltozatot (zárójel nélkül) hozza a Neovulgáta is (pl. Mk 1,1-nél).

Különös figyelmet szentelt a bibliafordító bizottság a messiási jövendöléseknek, ahol az eddigi latin fordítások igen sok keresztény értelmezést és kiegészítést betoldottak az eredeti szövegbe. Ezeket a betoldásokat kihúzták, hogy így a kinyilatkoztatás fejlődése nyilvánvalóbb legyen. A Neovulgáta megőrizte azokat a semitizmusokat, melyek nem értelemzavaróak, s amelyek a keresztény latinságnak (és több modern nyelvnek is) immár részét képezik. A neveket illetően törekedtek az egyöntetűségre, e­lőny­ben részesítve a leghasználatosabb és a görög fordítást alapul vevő formákat. A versek számozása az Ószövetségben a hébert követi (ahol van héber szöveg).

A Szent Jeromos Bibliatársulat gondozásában kiadásra került új katolikus Biblia, a Káldi-Neovulgáta bibliafordítás ugyanezekkel az irányelvekkel készült. Magyar alapszövegként az eddigi legjobban sikerült katolikus bibliafordítást, a Káldi-féle szöveget veszi alapul. Ezen a Vulgátát igen pontosan követő és szép, veretes magyarsággal megírt szövegen csak akkor változtat, ha az az eredeti szövegektől eltér, vagy azokat helytelenül értelmezi, mindig szem előtt tartva a Neovulgáta szövegét, illetve azokban az esetekben, amikor a magyar nyelv időközbeni fejlődése ezt megkívánja.

-jsz-vets-g-s-zsolt-rok-1.jpg

 

 

The Nova Vulgata (complete title: Nova Vulgata: Bibliorum Sacrorum Editio, transl. New Vulgate: Edition of the Holy Bible; abr. NV), also called the Neo-Vulgate or New Latin Vulgate, is the official Classical Latin translation of the original-language texts of the Bible from modern critical editions published by the Holy See for use in the contemporary Roman rite. It was completed and promulgated in 1979 by John Paul II. A second, revised, edition was promulgated in 1986, again by John Paul II. It is the official Latin text of the Catholic Church.

Before the Nova Vulgata, the Clementine Vulgate was the standard Bible of the Catholic Church.

 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Újszövetség és Zsoltárok a Neovulgáta alapján / Green cover - Hungarian New Testament and Psalms translated from the Neo-Vulgate (Nova Vulgata) / Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 2018 / Hardcover to your wish list.