Slovak Ecumenical Bible / Biblia - Slovenský Ekumenický Preklad / Slovenská Biblická Spoločnost 2015 / Modry / Soft blue cover - Bible in My Language
 Loading... Please wait...

Slovak Ecumenical Bible / Biblia - Slovenský Ekumenický Preklad / Slovenská Biblická Spoločnost 2015 / Modry / Soft blue cover

$79.99
SKU:
9788085486971
Weight:
20.00 Ounces

Out of Stock

Product Description

Slovak Ecumenical Bible / Biblia - Slovenský Ekumenický Preklad / Slovenská Biblická Spoločnost 2015 / Modry / Soft blue cover

Softcover 2014

ISBN: 9788085486971 / 978-8085486971

ISBN-10: 8085486970

PAGES: 1285

PUBLISHER: Slovakian Bible Society

LANGAUGE: Slovakian / Slovensky

 

Slovakian Summary:

Tretie opravené vydanie Slovenskej ekumenickej Biblie bez deuterokánonických kníh, doplnené o:

- krížové odkazy,

- krátke úvody ku všetkým knihám Biblie,

- zjednotenie znenia viac ako 4000 vlastných mien a názvov v  Starej zmluve,

- rozšírenia textu o alternatívne preklady pod čiarou,

- zapracovanie viac ako 1600 pripomienok od odborníkov a  čitateľom Biblie.

Prajeme Vám a našou modlitbou je, aby Vám Pán cez svoje Slovo prinášal čoraz viac zo svojho požehnania.

 

English Summary:

Third revised edition of the Slovak Ecumenical Bible without Deuteroccan Books, supplemented by:

- cross-references,

- brief introductions to all Bible books,

- the unification of the wording of over 4000 proper names and titles in the Old Treaty,

- Extension of the text with alternative footnotes

- incorporating more than 1600 comments from experts and Bible readers.

We wish you, and our prayer is that the Lord will bring you more and more of His blessing through His Word.

 

slovak-ecumenical-bible-biblia-slovensk-ekumenick-preklad-1.jpg

slovak-ecumenical-bible-biblia-slovensk-ekumenick-preklad-6.jpg

slovak-ecumenical-bible-biblia-slovensk-ekumenick-preklad-9.jpg

slovak-ecumenical-bible-biblia-slovensk-ekumenick-preklad-3.jpg

 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Click the button below to add the Slovak Ecumenical Bible / Biblia - Slovenský Ekumenický Preklad / Slovenská Biblická Spoločnost 2015 / Modry / Soft blue cover to your wish list.