Loading... Please wait...

Misa ng Mabuting Pastol by Fr. Angelo R.D. Caparros / Philippino Philippino Catholic Mass - Liturgy Book / Songs for worship / Catholic Book Center / Paperback / Aleluya, Ama Namin, Humayo Kayo

$29.99
SKU:
313001388C
Weight:
12.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Misa ng Mabuting Pastol by Fr. Angelo R.D. Caparros / Philippino Catholic Mass - Liturgy Book / Songs for worship / Catholic Book Center / Paperback / Aleluya, Ama Namin, Humayo Kayo

313001388C

Paperback 2007

PAGES: 90

PUBLISHER: Catholic Book Center

LANGUAGE: Filipino

 

English Summary:

In every celebration of the liturgy, the good people who gather are united not only in prayers but in actions and movements; and with the accompaniment of the song it becomes closer to the feelings of the believers who grow in their relationship with God.

Filipino Summary:

Sa bawat pagdiriwang ng liturhiya, kay inam na nag sambayanang natitipon ay katibong nakikiisa hindi lamang sa mga panalangin kundi sa mga kilos at galaw; at sa saliw nh mha awit higit itong nagiging malapit sa damdamin nh mga mananampalataya na nagpapalago sa kanilang ugnayan sa Diyos.

 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Misa ng Mabuting Pastol by Fr. Angelo R.D. Caparros / Philippino Philippino Catholic Mass - Liturgy Book / Songs for worship / Catholic Book Center / Paperback / Aleluya, Ama Namin, Humayo Kayo to your wish list.