Loading... Please wait...

Eszperantó Nyelvkönyv by Baghy Gyula / Tanuljunk nyelveket! - Nyelvkönyv / Tankönyvkiadó Budapest 1965 / Tanfolyamok és magántanulók számára / Learn esperanto in hungarian

$19.99
SKU:
TK5666
Weight:
16.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Eszperantó nyelvkönyv by Baghy Gyula / Tanuljunk nyelveket! - Nyelvkönyv / Tankönyvkiadó Budapest 1965 / Tanfolyamok és magántanulók számára / Learn esperanto in hungarian

TK5666

Paperback 1965

PAGES: 199

PUBLISHER: Tankönyvkiadó Budapest

LANGUAGE: Hungarian / Esperanto  

 

!!! Condition of this book is USED VERY GOOD !!!  

Cover show some ware, inside clean and tight.  As pictured!

 

Hungarian Description

A ​nemzetközi nyelv eszméje többszáz éves. Tudósok hosszú sora foglalkozott a kérdéssel. Már Comenius, Leibniz, Descartes, Bacon és mások rámutattak műveikben a nemzetközi nyelv szükségességére, de elméleti tervezeteik nem oldották meg a problémát. Ez érthető. Abban az időben még jobbára csak a tudomány emberei érezték egy ilyen nyelv hiányát. Azóta a technika, a közlekedés, a kereskedelem, az idegenforgalom fejlődése, a szélesebb körben és gyakorlatilag érezhetővé tették egy nemzetközi nyelv szükségét. Így születtek meg a különböző megoldási kísérletek, amelyek közül az eszperantó nyelv szerzett legnagyobb népszerűséget, és bizonyult legmegfelelőbbnek a kérdés megoldására. Dr. Zamenhof Lajos Lázár 1887-ben D-ro Esperanto álnéven adta ki művét. A fiatal varsói lengyel szemorvos évtizedes munkával alkotta meg az eszperantó nyelvet; szókincsét az élőnyelvek anyagából vette, logikus és leegyszerűsített nyelvtant szerkesztett, s munkáját minden jog fenntartása nélkül az emberiség rendelkezésére bocsátotta, hogy az élet növelje, fejlessze hasznossá, ha megfelel céljának, vagy utasítsa el, ha alkalmatlan a nemzetközi érintkezés előmozdítására

 

 

Tartalom / Contents:

Előszó 3
A betűsor és a hangok - A hangsúly - A helyesírás 6
Kurso 11
La cambro - En la cambro 15
Sur la strato 19
La geamikoj 22
La familio kaj parencoj 28
En hejmo de Petero 31
Dimanca amuzo 38
Ekskurso al la montoj - Proverboj 40
Ni iras aceti 46
La instruisto parolis pri vilago - Sokrato 50
Plano de vilago - Proverboj - El fenestro de vagonaro 54
Leciono pri la jaro - Malsana amiko 57
Ni vojagos al Budapest - Proverboj 61
La homo kaj la sezonoj - Autuna kanto 65
La kursanoj vizitis la fabrikon - Kompreneble - Ni lernis kanton - Ciferoj, kalkulado 67
Ukrajna popola anekdoto 74
Preparigo al la vojago - Nur mallonge 79
En la vagonaro - Proverboj 83
La populareco de la elefanto - Korekto - Versajeto 87
Rimedo kotrau Esperanto - Li pravas - Al nia lingvo 90
La deveno de la virino - Proverboj 94
Mensoguloj - Eksterlandanoj en Budapest (1. Ce la stacidomo) - Proverboj 96
La historio de la homaro - Printempa deziro - Eksterlandanoj en Budapest (2. En halo de la hotelo) 102
D-ro L. L. Zamenhof - Proverboj - Eksterlandanoj en Budapest (3. En restoracio) 108
Fatala aventuro - Korojn supren! - Eksterlandanoj en Budapest (4. Surstrata dialogo) 111
Rememorigolo - Proverboj - Eksterlandanoj en Budapest (5. Sur la Danubo) 116
Urasima - La majstro mortis - Eksterlandanoj en Budapest (6. Sur monto) 121
Urasima (Folytatás) - Proverboj - Eksterlandanoj en Budapest (7. En la Esperantista Klubo) 127
Urasima (Folytatás) - Ion pri la homa korpo - Eksterlandanoj en Budapest (8. En magazeno) 133
Maltrankvila nokto - Fine de Septembro - Pri Esperanto 138
Pri Esperanto (Folytatás) - Ho, mia kor' 146
En kooperativo - Cardo ce la vilagfino - Proverboj 150
Szemelvények az eszperantó irodalomból  
Kongresa parolado de d-ro L. L. Zamenhof (Unua Kongreso 1905 en Boulogne-sur-Mer) 154
Julio Baghy: Feodoro Nikolajevic Felsov 155
Borbala Szerémi: Memoro pri mia unua Esperanto Kongreso 156
Nikolao Hohlov: Du deziroj 159
Ferenc Szilágyi: Adamo kaj Evo 160
La ora plugilo (Hungara popolfabelo) 162
Jean Forge: El "Saltego trans jarmiloj" (Fragmento el la satira romano) 163
Ekeperas flava fumo (El la libro "Infanoj de l' atombombo") 164
Edmond Privat: Lasta kiso 165
Marjorie Boulton: La triopa memo 165
Raymond Schwartz: Cu peko? 166
William Auld: Mia amkastelo 166
Ludoviko Tárkony: Momentfoto 166
Nikolao Kurzens: Senti vin 166
Himnoj 167
Szójegyzék a szemelvényekhez 172
A szemelvények szerzői 176
Függelék  
Szócsoportok 177
Kulcs a gyakorlatokhoz (A gyakorlatok megoldása) 187
Rövidítések 192
Nyelvtani tárgymutató 193

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Click the button below to add the Eszperantó Nyelvkönyv by Baghy Gyula / Tanuljunk nyelveket! - Nyelvkönyv / Tankönyvkiadó Budapest 1965 / Tanfolyamok és magántanulók számára / Learn esperanto in hungarian to your wish list.