Loading... Please wait...

Ének az óvodában by Forrai Katalin / Móra music / Illustrated by Rogán Miklós rajzaival / Móra könyvkiadó 2016 / Paperback / Singing in kindergarten - Hungarian language musical education for preschoolers

$25.99
SKU:
9789634154563
Weight:
14.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Ének az óvodában by Forrai Katalin / Móra music / Illustrated by Rogán Miklós rajzaival / Móra könyvkiadó 2016 / Paperback / Singing in kindergarten - Hungarian language musical education for preschoolers

Paperback 2016

ISBN: 9789634154563  /  978-9634154563

ISBN-10: 9634154565

PAGES: 304

PUBLISHER: Móra könyvkiadó

LANGUAGE: Hungarian / Magyar

 

Hungarian Description:

Forrai Katalin könyve ma már klasszikusnak számít: évtizedek óta az óvodai ének-zene oktatás egyik nélkülözhetetlen alapműve, amely a zenei kultúra továbbadásában, a magyar népzenekincs megismertetésében és a zenei készségek fejlesztésében nyújt szakmai, módszertani segítséget.
A szinte teljes óvodai dalanyagot felölelő zenei példatár az otthoni és óvodai énekléshez, játékhoz, zenehallgatáshoz kínál több mint háromszáz mondókát, dalt és énekes játékot. A Rogán Miklós szemléltető ábráival és rajzaival illusztrált kötetet - amelyet a Móra Kiadó felújított formában tár a közönség elé - gyerekekkel foglalkozó felnőtteknek, iskoláknak, óvodáknak és könyvtáraknak ajánljuk.

 

Tartalom / Contents:

I. A ZENEI NEVELÉS HELYE AZ ÓVODAI NEVELÉS
FOLYAMATÁBAN 13
A zenei nevelés feladata 13
A zenei nevelés általános irányelvei 13
A zenei nevelés hatása a gyermek általános fejlődésére 14
A gyermek zenei fejlődése óvoda előtt és után 17
II. A ZENEI NEVELÉS HELYE AZ ESZTÉTIKAI NEVELÉSBEN 20
Az esztétikai nevelés tartalma 20
Az esztétikai tevékenységek formái 21
Az énekesjáték mint a zenei nevelés alapja 22
A zenei nevelés kapcsolata más művészi területekkel 24
A komplex esztétikai nevelés 24
A zenei nevelés sajátos helye a művészeteken belül 26
III. A ZENEI NEVELÉS AZ ÓVODAI PROGRAMBAN 28
A zenei nevelés alkalomszerű és tervszerű formái 28
Alkalomszerű helyzetek 29
Tervezett kötött és kötetlen foglalkozások 31
Az egymásra épülő fejlettségi szintek jellemzői 34
A különböző életkorú gyermekek együttnevelése 38
Ünnepek az óvodában 39
IV. AZ ÉNEKTANÍTÁS ANYAGA 43
A gyermekek dalanyaga 43
A dalok kiválasztásának szempontjai 53
Az életkornak nem megfelelő dalok 56
A zenehallgatás anyaga 57
V. A ZENEI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE ÁLTALÁBAN
A zenei tevékenységek sajátos vonásai 59
Készségfejlesztés a hang és mozgás összekapcsolásával 60
A zenei fogalompárok megértése, alkalmazása 61
A zenei nevelés eszközei 62
VI. A ZENEI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK TERÜLETEI 64
Az éneklési készség fejlesztése 64
A tiszta éneklés 65
A gyenge hallású gyermek 67
A gyermekhang ápolása és fejlesztése 71
A zenei hallás fejlesztése 72
A magas és mély hang különbsége 72
A halk és hangos közötti különbség 75
A hangszínek felismerése 77
A belső hallás fejlesztése 79
A ritmusérzék fejlesztése 83
Az egyenletes lüktetés 83
A mondókák és dalok ritmusa 86
Az egyenletes lüktetés és a ritmus összekapcsolása 90
A tempóérzékelés 92
Mozgáskultúra az óvodában, tánc 94
A gyermekhangszerek 98
A zenei formaérzék fejlesztése 99
A motívumhangsúly kiemelése mozgással 100
A dallammotívum 102
A ritmusmotívum 106
A zenei alkotókészség fejlesztése 108
A zene hallgatására nevelés 111
A zenei bemutatás, előadásmód 112
A zenehallgatásra nevelés alkalmai 112
VII. AZ ÓVÓNŐ MÓDSZERTANI KULTÚRÁJA 115
Az óvónő zenei felkészültsége 115
A zenei neveléshez szükséges készségek, képességek 115
Az óvónő hangszerei 117
A módszerek szabadsága 129
A gyermek fejlődése - nevelői alkalmazkodás az életkorhoz 120
A nevelőmunka értékelése 122
Az óvónő saját munkájának elemzése 122
A gyermek fejlődésének elemzése 123
VIII. A ZENEI NEVELÉS TERVEZÉSE 125
Tervszerűség, tudatos fejlesztés 125
Tervezés hároméves, egyéves távlatban 125
A foglalkozások tervezése 126
IX. A CSALÁD ÉS AZ ÓVODA KAPCSOLATA 131
X. DALANYAG 133
Mondókák 135
Játékok 155
Dalok 230
XI. FÜGGELÉK 275
Zenei rend szerinti mutató játékmegjelöléssel 277
Betűrend szerinti mutató a hangkészlet megjelölésével 282
Témakör szerinti mutatók 289
Zeneszerzők és szövegírók 298
A dalanyag forrásmunkáinak jegyzéke 299
Egyéb dalgyűjtemények 300
Kodály Zoltán dallamainak forrásai 301
Irodalomjegyzék 302

 

About the Author:

Forrai Katalin
zenetanár, karnagy 
(Debrecen, 1926. szeptember 25.–Budapest, 2004. december 30.)

Élt köztünk egy kedves arcú, harmóniát sugárzó nő, akit már fiatalon egy fél ország Kati néninek hívott. Mire tényleg kijárt neki a „néni”, addigra életműve, a zene iránti olthatatlan vonzalma örökifjúvá varázsolta arcát, tekintetét.

Forrai Katalin évtizedeken át a magyar zenepedagógia nagyköveteként járta a világot, népszerűsítette a Kodály-módszert, illetve az annak alapján kidolgozott saját zenei nevelési rendszerét, amelynek középpontjában az óvodáskori fejlesztés, a zene, a mozgás és a játék összekapcsolása állt. Forrai Katalin azonban nem a nagy nemzetközi konferenciatermek pulpitusán érezte magát igazán otthon, hanem az óvodai csoportszobákban, a modern paneles, kertes ovikban éppúgy, mint a kis falusi, sokszor düledező, óvodának nemigen alkalmas épületekben, csillogó szemű, éneklő kisgyerekek között, módszereit alkalmazó, szavaira, tiszta hangjára figyelő óvónők, tanítók karéjában. Az általa három és fél évtizeden át vezetett óvodai ének-zene foglalkozásokat a Magyar Rádió hangarchívumában több száz órányi felvétel rögzíti. Érdemes belehallgatni ezekbe a felvételekbe, az énekhang sokféle árnyalata, dinamikája, változatossága mindennél jobban kifejezi személyisége ezernyi színét, lelkének gazdagságát, a gyerekek nyelvén való tudását.

 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Ének az óvodában by Forrai Katalin / Móra music / Illustrated by Rogán Miklós rajzaival / Móra könyvkiadó 2016 / Paperback / Singing in kindergarten - Hungarian language musical education for preschoolers to your wish list.