Loading... Please wait...

Dankó ​Pista emlékkönyv 1858 – 2008 / Születésének 150. évfordulójára / Szerkesztő: Apró Ferenc

$29.99
SKU:
9789639881167
Weight:
14.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Dankó ​Pista emlékkönyv 1858 – 2008 / Születésének 150. évfordulójára

This could be a great gift to Hungarian or Romani people that love Gypsy music and history.

Pista Dankó (July 13, 1858 – March 19, 1903) was a Hungarian-born bandleader and composer belonging to the Romani people. He primarily worked in the folk music styles popular in Hungary in the 19th century. He was frequently known by the nickname "Nótafa", a Hungarian word meaning "ballad-singer of folk music".

LANGUAGE:  Hungarian

Kiadó:     Bába Kiadó
Kiadás helye:     Szeged
Kiadás éve:     2008
Oldalszám:     186 oldal       
Nyelv:     Magyar
Méret:     24 cm x 17 cm
ISBN:     978-963-9881-16-7 / 9789639881167 / 978-9639881167
Megjegyzés:     Fekete-fehér fotókkal illusztrálva

A kötet cikk- és dokumentumgyűjteménye anyakönyvi kivonatok, korabeli iratok, újságcikkek másolataival, valamint fekete-fehér fotók segítségével idézi meg Dankó Pista alakját és korát. Kronologikus rendben közli a vonatkozó cikkeket – a dalköltő-zeneszerző születési helyét és pontos idejét tisztázó kutatásoktól a híres Dankó-per sajtóvisszhangjáig, a családi bonyodalmakat kavaró, Joó Ilonkával kötött házasságától az országos gyász koronázta temetésig, valamint a 2008-as Dankó-emlékévig.

Szerző
Kovács János
Ádám Jenő
Ady Endre
Juhász Gyula
Gárdonyi Géza
Móra Ferenc
Tömörkény István
Rákosi Viktor
Lőrinczy György
Sz. Szigethy Vilmos
Ifj. Móricz Pál
Cserzy Mihály
Csongor Győző
Sas György
Erdélyi János
Lampérth Géza
Magyar László
Lugosi Döme
Dankó István
Herke Mihály
Gárdonyi József
Nádor Gyula
Lipcsey Ádám
Dingha Béla
Fenyéri Mór
Hantházi Sári
Kisbán György
Liptay Károly
Puskás Jenő


Szerkesztő
Apró Ferenc

Előszó
A cikkeket nem keletkezésük, hanem a bennük leírt események sorrendjében közöljük. Így az olvasó, ha vázlatosan is, végigkövetheti Dankó Pista életútját.
Nincs másik olyan hírességünk, akiről ennyi téves, hányaveti, sőt kitalált (!) "adatot" közöltek volna mind a nyomtatott sajtóban, mind a világhálón. Kötetünkben pontosságra törekszünk, a cikkekben előforduló hibákat - a lap alján - javítottuk. A kieszelt valótlanságokat, például azt, hogy Ferenc József 1883-ban briliánsokkal kirakott, hegedű alakú, arany brosstűt ajándékozott volna Dankónak; hogy nótaköltőnk muzsikált volna II. Miklós cár megkoronázásán, nem vettük föl kötetünkbe.

Tartalom

Juhász Gyula: Nótafa ........................5
Dankó Pista adatai a szegedi Szt. Miklós templom keresztelési anyakönyvében 6
Puskás Jenő: Töredékek Dankó Pista életrajzából................................................6
Lugosi Döme: Dankó Pista 80. születésnapjára.....................................................9
Herke Mihály: Dankó Pista (Részlet).......................................................10
Apró Ferenc: Dankó Pista szülei.........................................11
Hantházi Sári: Dankó Pista egykori barátja beszél a nagy nótaköltő szatymazi életéről és ifjúkoráról...............................................................14
Dankó Pista első nótája..........................................19
Kisbán György: A nótakirály hegedűje (Részlet) ...............20
Dankó Pista mint műkedvelő színjátszó (Fénykép).............................................21
Dankó és Joó Ilonka adatai a szegedi Szt. Dömötör templom eskettek anyakönyvében....22
Móra Ferenc: Dankó Pista (Részlet) ........22
Dankó István: Szeged szebb lesz mint volt (Kotta)..............................................24
Kovács János: Dankó Pista nótái............................................................................25
Lipcsey Ádám: Nem jó mindig, minden este......................................29
Lipcsey Ádám: Nádor Gyula „zeneszerző"...........................................29
Nádor Gyula: Nem jó mindég (Kotta)........................................30
A Szegedi Napló sajtópöre.................................................................32
Gárdonyi József: A Dankó-pör nyakalója...........................................................37
Apró Ferenc: Milyen hegedűs volt Dankó Pista?...............................................39
Cserzy Mihály: Az öreg Szeged (Részlet).............................................................41
Csongor Győző: Dankó Pista daltársulata (Részlet)............................................42
Dankó daltársulatának a hirdetései.........................................................44
A Hungária hirdetései.............................................................................................45
Tömörkény István: Régi világ (Részlet)........................................................... 45
Gárdonyi Géza: Dankó Pista (1893)................................................................ 46
Dankó Pista: Erdélyi Náci............................................................................ 49
Gárdonyi Géza: Nóta egy cigányról......................................................................51
Dankó Pista: Előszó......................................................................................... 53
Az Új Idők pályázata..........................................................................................55
A nótapályázatunk...............................................................................................56
Dankó-Pósa: Zúg a szélvész, háborog a Balaton... (Kotta).................................59
Dankó-Pósa: Elragadta galambomat... (Kotta)....................................................60
Gárdonyi Géza: Dankó Pista (1895)......................................................................61
Fenyéri Mór: Dankó Pista zeneköltő....................................................................63
Lőrinczy György: Most van a nap lemenőbe'.....................................................66
Dankó Pista önéletrajza. (Közreadta Gárdonyi Géza).............................................69
Dankó Pista és Lányi Géza dalos-társaságának műsora.....................................73
Liptay Károly: Dankó Pista verses levele. (Vámmentes röppentyűk...)................77
Rákosi Viktor: A csengődi pusztán.......................................................................80
Gárdonyi Géza levele Dankó Pistához.................................................................84
Dankó Pista három levele Gárdonyi Gézához....................................................86
Lampérth Géza: A csengődi pusztába' (Részlet)...................................................87
Dankó Pista levele San Remóból a pesti Pósa-asztalhoz....................................88
Ifj. Móricz Pál: Délutáni levél 100 forintokról......................................................90
Ady Endre: Jó vicc.............................................................................................92
Ady Endre: Bankett Dankó tiszteletére................................................................93
Ady Endre: Dankó...............................................................................................94
Dankó Pista tréfás verse (Részlet)...........................................................................96
Gárdonyi Géza: Dankó a hegyen..........................................................................97
Ady Endre: Dankó Pista Élesden...........................................................................98
Dankó-Pósa: A magyar nép kesergője (Kotta)...................................................100
Ady Endre: A halász szeretője.............................................................................101
Dankó Pista dedikál............................................................................................103
Móra Ferenc: A csengődi beteg..........................................................................104
Ady Endre: Dankó Pista....................................................................................105
Dankó Pista és az édesanyja.................................................................................105
Jókai Mór és 27 társa: Beadvány Szeged szabad királyi város tanácsához..............106
Tömörkény István levele Pósa Lajosnak............................................................107
Móra Ferenc: Dankó Pista (1903).........................................................................108
Tömörkény István: Dankó Pista..........................................................................110
Pósa Lajos gyászbeszéde......................................................................................114
Erdélyi Kálmán gyászbeszéde a sírnál................................................................116
Dingha Béla: A nótakirály életéből (Részlet).......................................................117
Móra Ferenc: Dankó Pista (1906).........................................................................120
Móra Ferenc: Dankó sírján...................................................................................123
Móra Ferenc: A cigányszobor..............................................................................125
Dankó Pista özvegyénél.......................................................................................126
Móra Ferenc: Dankó köszöntése.........................................................................127
Móra Ferenc: A halhatatlanság körül (Részlet)...................................................128
Móra Ferenc: Dankó Pista (1922).........................................................................129
Juhász Gyula: Eltörött a hegedű..........................................................................134
Juhász Gyula: Dankó Pistának............................................................................136
Juhász Gyula: Dankó Pista...................................................................................137
Magyar László: Dankó Pista szobrához..............................................................142
Magyar László: Levél a Nótafához......................................................................143
Dankó Pista.....................................................................................................145
Erdélyi János: Dankó Pista.......................................................................... 147
Sas György: Emlék - a Dankó Pistáról.......................................................... 149
Sz. Szigethy Vilmos: A Dankó-kultusz vámszedői (Részlet)............................150
Ráthonyi Sándorné Joó Ilonka gyászjelentése..................................................152
Ádám Jenő: Dankó Pista.......................................................................................153
Csongor Győző: Az összegyűjtött Dankó-nóták címjegyzéke........................155
Dankó Pista: Szegedi rózsák (Kotta)....................................................................169
Dankó Pista: Hulló levelek (Kotta).......................................................................170
A Dankó-emlékév eseményeiből........................................................................171
Dankó Pista: Árvalány Haj (Kotta).......................................................................174
A kötet szerzői...........................................................................................175
Záró sorok....................................................................................................176
Névmutató.....................................................................................................177
Tartalom.......................................................................................................183

 

A szerzők között – csak a legismertebb nevekkel példázva – ott van Ady Endre, Gárdonyi Géza, Juhász Gyula, Móra Ferenc, Pósa Lajos, Tömörkény István. A kötetet szerkesztette Apró Ferenc.

Megtaláljuk az összegyűjtött Dankó-nótáknak néhai Csongor Győző által összeállított címjegyzékét – majd tizennégy oldalra rúg a lista. A fényképek mellett a nótaszerzővel kapcsolatos műsorlapok, népszínmű- és dalkiadások címlapjai, valamint Dankó-nóták kottái illusztrálják az emlékkönyvet. Már lapozgatva kedvet kelt az olvasásához, olvastatja, egy-egy része újraolvastatja magát. Több mint tiszteletadó „koszorú” a szülővárostól a temetőjében nyugvó neves fiának.

Dehát szülötte-e Szegednek Dankó Pista? Mint már a kötet elején olvashatjuk: több lexikonban is Szatymaz szerepel szülőhelyeként, a hajdan a városhoz tartozó Felső-tanyavidéken. Ám most a kötetben láthatjuk a hiteles bizonyítékot, az erre vonatkozó bejegyzés fénymásolatát a szegedi felsővárosi Szent Miklós-templom keresztelési anyakönyvéből. Eszerint ott született a 873. számú házban, amely a templomtól vagy 300 méterre állt a nagy árvíz előtt. Onnan vitték keresztvíz alá 1858. június 14-én. Ő maga egyébként önéletrajzában június 13-át tartja születése napjának, megjegyezve: „már az eleje se jó a 13-mas számmal”. (Nem lehetett elégedett korábbi helyzetével, amikor ezt írta, de ne vágjunk elébe az önéletrajz záró sorainak.)  

Születése táján apja a szegedi első zenekar segédprímása volt, majd saját zenekar élén muzsikált. Dankó Pista Szegeden gyermekeskedett, ott járt iskolába, mint írta: „míg apám élt... A többi iskola a színház volt, ahonnan minden nap kidobtak, mégis beszöktem”. De azért Szatymaz sem játszott mellékes szerepet az életében: ott volt ifjan a szüreti bálon a „malac-banda prímása”, ahol megismerte akkor 13 éves majdani feleségét. Az udvarlás, lánykérés, szöktetés kalandjairól saját sorait olvashatjuk az 1898-ban kelt önéletrajzban, amelyet Gárdonyi Gézának írt „Kedves Barátom” megszólítással.

A levelet különben azzal zárta, hogy az életéről írni szándékozó barát jobban tenné, ha nem nevezné meg a szülőhelyét, hanem helyette azt írná: „Született ott, ahol a szív nem terem”. Sorai szerint sokat nyomorgott szülőföldjén. Gárdonyi fél évtizeddel előbb megírta, hogy halni akarva a Tiszának ment – tán épp azon a tájon, ahol ma szobra áll. Ám országosan nagy keletje volt akkoriban a szép nótának, újabb és újabb dalokra vágytak, és Dankó Pista nótái – Pósa Lajos szövegével –befutottak az Új Idők nagysikerű nótapályázatán. A „nemzet csalogánya”, Blaha Lujza dalolta – népszerűsítette – Dankó szerzeményeit. S jöttek a kottás kiadások, sikerek itthon s külföldön.

Ezek fényében – visszfényében! – visszamenőleg rózsás színűnek tetszik a nótafa pályája. Ám a róla, tőle vagy hozzá írt sorokból küszködései is föltűnnek – a sikerhez vezető út bizony rögös volt –, immár belefoglalva abba a szeretetbe és nagyraértékelésbe, amellyel kortársai illették.

img-6321.jpg

img-6329.jpg

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Dankó ​Pista emlékkönyv 1858 – 2008 / Születésének 150. évfordulójára / Szerkesztő: Apró Ferenc to your wish list.