Loading... Please wait...

Luxury Bible ALBANIAN BIBLE LARGE PRINT - HUGE BIBLE 94E BIBLA\ Bibla në shqip

Posted by

Luxury Edition of Bible. Great for gift, here we introducing 

The ALBANIAN BIBLE - Bibla në shqip

* LARGE Print - Huge Bible

* Shtyp i madh - Bibla e madhe

* Color : Burgundy

* Ngjyrë të kuqe

* Hardcover Book, 1995 Edition

Libër me përmbajtje të vështirë, 1995 botim

Albanian Bible LARGE Print - Huge Bible 94E Bibla

Beautiful Color Maps

Psalmet 19:10 janë më të dëshirueshme se ari, po, më tepër se shumë ari i kulluar; janë më të 

ëmbla se mjalti, nga ai që del nga hojet.

The Albanian language comprises its own branch of the Indo-European language 

family. According to the 2011 population census, 2,765,610 or 98.767% of the 

population declared Albanian as their mother tongue.

Product Details 

Author : Bible Society

Burgundy Hardcover Book, 1995 Edition

Publisher : ABS
Language : Albanian
Pages : 2130 pages
Size : 9.7 x 6.9 x 2.1 inches
Weight : 3.4 pounds

.

Buy here:

http://bibleinmylanguage.com/albanian-bible-large-...

Please follow us on Facebook:

https://www.facebook.com/BibleInMyLanguage/

comments powered by Disqus