Loading... Please wait...

Beteg vallásosság, egészséges keresztyénység by Csia Lajos / Ill religiousness, healthy Christianity - Bálvány, babona és varázslás - Rendelt-e Isten valakit kárhozatra / Hungarian language booklet with works by Lajos Csia / Százszorszép Kiadó 2004

$9.99
SKU:
9637673474
Weight:
5.00 Ounces

Out of Stock

Product Description

Beteg vallásosság, egészséges keresztyénység by Csia Lajos / Ill religiousness, healthy Christianity - Bálvány, babona és varázslás - Rendelt-e Isten valakit kárhozatra / Hungarian language booklet containing 3 works by Lajos Csia / Százszorszép Kiadó 2004

PAPERBACK 2004

ISBN: 9789637673474  /  978-9637673474

ISBN-10: 9637673474

PAGES: 163

PUBLISHER: Százszorszép kiadó és nyomda

LANGUAGE: HUNGARIAN / MAGYAR

 

About the Author:

Csia Lajos 1887. február 18-án, Királyházán (Ugocsa vármegye) született. Elemi iskoláit Nyíregyházán, Debrecenben és Budapesten végezte. A szülők gyermekeik tanulása miatt Budapestre igyekeztek, s így Lajos fiuk az elemi iskola 3. és 4. osztályát már Budapesten végezte. Vallástanára Csűrös István volt, akinek evangéliumi hite és szeretete mély hatást gyakorolt az egész családra.

Gimnáziumi tanulmányait a Budapesti Református Gimnáziumban végezte. Kitűnő volt többek között matematikából és algebrából is. A családnak és az ifjú Csia Lajosnak az volt a terve, hogy a gimnázium befejezése után a Műegyetemen mérnöki diplomát szerez, majd Nyíregyházára megy, ahol átveszi anyai nagybátyja Majerszky Barna gépgyárát, és azt fogja vezetni. Ez a terv nem valósult meg, mert Csia Lajos az utolsó gimnáziumi tanévben megtért, s Isten hívásának engedve, nem a mérnöki, hanem a lelkészi pályát választotta hivatásul. Elhatározása mellett kemény családi viták között is rendíthetetlenül megmaradt. A Csia család Csűrös István révén kapcsolatba került dr. Szabó Aladárral, és részt vettek a Hold utcai német templomban tartott evangelizációs összejöveteleken, tagjaivá váltak a Szabó Aladár által alapított Bethánia Egyesületnek is.

 

Hungarian Summary:

Beteg vallásosság, egészséges Keresztyénség

E világ úgy született az istenfélő világ helybe, mely az ember első világa volt, hogy az em­ber Isten nélkül akarta berendezni életét. „Olyanok lesztek, mint az Isten!” – mondta a kísértő az embernek és e-világ úgy született meg, hogy Isten helyébe Sátán jóvoltából az ember lépett, hogy a világot a saját tetszése szerint rendezze be. Az a világ, melyet a Sátán vezetése alatt az ember rendezett be magának paradicsomostul, a gyilkosok és rablók világa volt. Istentől távol nincs békes­sége az emberiségnek. Az ember, aki Istennek képzeli magát, a borzalmas sötétséget hozta el a föld­re, mert az ilyen embert az őrület éri utol. Sok őrjöngő gyilkost csodáltak hősként embertársai; a sokszoros gyilkos Heródest a „Nagy” melléknévvel ruházták föl. Ha Krisztus és követői az utolsók voltak ebbe a világban, akkor az elsők aligha lehettek mások, mint az ellentétei annak, ami Krisztus volt. Az embernek ezt az elvadulását (mert nem csak az a vad, aki vadállat, hanem a is, aki annak a „nagy” nevet adja), Hobbes, angol filozófus bellum omnium contra omnes-nek nevezte, azaz mindenki által mindenki ellen folytatott háborúnak.

 

Bálvány, Babona és Varázslás

"Ne fedd meg a csúfolót, hogy meg ne gyűlöljön téged,
fedd meg a bölcset, és szeret téged" (Péld. 9,8)
A Biblia mindig igaz szavai jellemzik ezt a könyvet.
Írója-aki XX. századi legpontosabb magyar nyelvű újszövetség fordítója-"patikamérlegre" teszi a keresztyénség minden szinárnyalatát. Megállapításai-amellett, hogy szeretettel teszi-rendkívűl kritikusak, élesek és mélyrehatóak.

 

English Summary:

This world was born into the place of the godly world, which was the first world of man, that man wanted to furnish his life without God. "You will be like God!" Said the tempter, and this world was born to replace God by Satan, to settle the world according to his own liking. The world that man, under the guidance of Satan, had set himself on a paradise, was a world of murderers and robbers. Far from God there is no peace for humanity. The man who imagines himself to be God has brought horrible darkness to the earth because such a man is caught up in madness.

beteg-vall-soss-g-eg-szs-ges-kereszty-nys-g-by-csia-lajos-ill-religiousness-healthy-christianity-hungarian-language-booklet-sz-zszorsz-p-kiad-2004-1-.jpg

 

beteg-vall-soss-g-eg-szs-ges-kereszty-nys-g-by-csia-lajos-ill-religiousness-healthy-christianity-hungarian-language-booklet-sz-zszorsz-p-kiad-2004-13-.jpg

beteg-vall-soss-g-eg-szs-ges-kereszty-nys-g-by-csia-lajos-ill-religiousness-healthy-christianity-hungarian-language-booklet-sz-zszorsz-p-kiad-2004-3-.jpg

beteg-vall-soss-g-eg-szs-ges-kereszty-nys-g-by-csia-lajos-ill-religiousness-healthy-christianity-hungarian-language-booklet-sz-zszorsz-p-kiad-2004-10-.jpg

 

 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Click the button below to add the Beteg vallásosság, egészséges keresztyénység by Csia Lajos / Ill religiousness, healthy Christianity - Bálvány, babona és varázslás - Rendelt-e Isten valakit kárhozatra / Hungarian language booklet with works by Lajos Csia / Százszorszép Kiadó 2004 to your wish list.