Loading... Please wait...

Baranyi József Konkordancia a Károli Bibliához / The Ultimate Concordance to the Hungarian Karoli Bible / The Hungarian KJV Concordance

$119.99
SKU:
9638542101
Weight:
60.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Baranyi József Konkordancia a Károli Bibliához 

The Ultimate Concordance to the Hungarian Karoli Bible 

The Hungarian KJV Concordance

 

Publisher / Kiadó: Veritas
Kiadás éve: 1995
Nyomda: Egyetemi Nyomda
ISBN: 9638542101
Kötés típusa: nyl-kötés kiadói borítóban
Terjedelem: 1879 oldal
Nyelv: magyar

Size:  29 x 21,5 x 4,5 cm

Weight:  2074 gram

 

Minden ​konkordancia, jelen esetben Baranyi József páratlan értékű szövegmutató szótára a revideált Károli Bibliához, a Szentírás megbecsülésének és áhitatos tiszteletének nyilvánvaló bizonysága. Az egész ihletett Szentírást minden részletében rendszeres szövegbemutatással elénk adja. Ezzel is hirdeti: bibliai teljeség-igény nélkül nincs igazi hívő keresztény élet. – Mondhatatlan segítséget ad a bibliai áttekintésben és betekintésben. Minden olvasó azonnal átlátja: mily sokszor, gazdag árnyalatokban szól a Biblia például a kegyelemről és az üdvről, a bűnről és ítéletről, a megtérésről és feltámadásról. – De rendkívül tanulságosak a kevésszer, illetve egyetlenegyszer megjelenő szavak is a Bibliában. – Isten segítse e konkordancia olvasóit a Biblia mélyebb ismeretére és a Szentírásban felhangzó teremtő és újjáteremtő Ige meghallgatására, minden lélek üdvösségére, világunk javára, egyedül Isten dicsőségére!

Dr. Hegedűs Loránt püspök

 

Ez a szövegmutató szótár olyan varázsvessző, amely pillanatok alatt jelzi a Károli-Biblia rejtett nyelvi, gondolati ereit, kútfőit, a szavak, eszmék közös forrásvidékét: nemcsak a Szentírást naponként forgató olvasók elmélyedését könnyíti meg, hanem – mint hézagpótló mű – a tudományos: nyelvészeti, nyelvtörténeti, stílustörténeti kutatásoknak is nélkülözhetetlen segítője.
Ezért is üdvözöljük a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészkara nevében nagyrabecsülő szeretettel ezt a nagy művet, amelyre az Isten, a magyarság ügye iránt érzett hűség, felelősség hozott létre sok éves fáradtságos munkával; s ezért ajánljuk tisztelettel az Olvasók, a tudós kutatók figyelmébe, szeretetébe.

Dr. Szilágyi Ferenc a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja

 

Örömmel üdvözöljük azt a tényt, hogy a leggyakrabban használt bibliafordításunkhoz, a több mint 400 éves Károli Bibliához megszületett egy teljes konkordancia. Lelkipásztoraink és teológiai hallgatóink, valamint az Igét mélyebben kutató testvéreink többé nem kényszerülnek idegen nyelvű szövegmutató szótár segítségéhez folyamodni. Valamennyi Igét tanulmányozó hívő ember tudja, mit jelent egy ilyen segédkönyv, akiknek a nevében is megköszönöm a szerző igen körültekintő, mélyreható és áldozatos munkáját, hogy ez a mű összeállt és most nyomtatásban megjelenhetett.
Ajánlom, felekezetre való tekintet nélkül minden igetanulmányozó testvéremnek, hogy ezt a könyvet gyakran forgassa, amely kutató munkáját megkönnyíti. Isten áldása kisérje a szerző életét és további tevékenységét, valamint a mű Olvasóját.

Dr. Mészáros Kálmán a Baptista Teológiai Akadémia tanszékvezető tanár és ny. dékánja

 

Örömmel vettem kézbe a most megjelent első teljes magyar nyelvű konkordanciát. Olyan könyv ez, melyben a Szentírás minden szava szerepel, csak fogalmi csoportosításban. Így hasznos segédeszköz lehet egyéni áhitatunkhoz és tudományos munkánkhoz is. Az Ige az Igét magyarázza – ez azt jelenti, hogy a párhuzamos helyek sokat segítenek Isten Szavának a helyes megértésében. Legyen ott polcunkon a Biblia mellett ez a konkordancia és legyen valóság életünkben a zsoltáros bizonyságtétele: „Lábaimnak szövétneke a te Igéd és ösvényem világossága”. (Zsolt 119,105)

Széll Bulcsú evangélikus lelkész

 

karoli-kjv-concordancia-3-.jpg

 

karoli-kjv-concordancia-8-.jpg

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Baranyi József Konkordancia a Károli Bibliához / The Ultimate Concordance to the Hungarian Karoli Bible / The Hungarian KJV Concordance to your wish list.